Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Αποπεράτωση του κτηρίου της ΟΑΠ/ΔΕΗ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/11/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΟΥΦΑ

ΘΕΜΑ: «Αποπεράτωση του κτηρίου της ΟΑΠ/ΔΕΗ»

Στα πλαίσια των συζητήσεων που έγιναν μεταξύ κυβέρνησης, ΔΕΗ και ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για την απελευθέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και την εφαρμογή της Οδηγίας 96/1992 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα, συμφωνήθηκε ο διαχωρισμός της Διεύθυνσης Ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ από τη ΔΕΗ με τη δημιουργία του ΟΑΠ/ΔΕΗ.

Στον ΟΑΠ/ΔΕΗ θα έπρεπε να έχει περιέλθει κτήριο που θα οικοδομούσε η ΔΕΗ στη διασταύρωση των οδών Αγ. Κωνσταντίνου και Γερανίου. Η ΔΕΗ παρά την συμφωνία αρνείται να ολοκληρώσει το κτήριο στο οποίο θα στεγαστούν τα προβλεπόμενα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες πολυιατρεία του ΟΑΠ/ΔΕΗ.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

    • Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αποπερατωθεί από τη ΔΕΗ το κτήριο της οδού Γερανίου και Αγ. Κωνσταντίνου και να παραχωρηθεί στον ΟΑΠ/ΔΕΗ;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ