Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Παράταση απασχόλησης μισθωτών στην ΔΕΗ Α.Ε.»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/11/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΟΥΦΑ

ΘΕΜΑ: «Παράταση απασχόλησης μισθωτών στην ΔΕΗ Α.Ε.»

Συμφώνα με τον κανονισμό καταστάσεως προσωπικού ΔΕΗ προβλέπονται τα ηλικιακά όρια απασχόλησης στην Επιχείρηση, οι λόγοι και οι διαδικασίες παράτασης των ορίων αυτών.

Η Διοίκηση της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια έχει εγκρίνει αλλά και απορρίψει σχετικές αιτήσεις μισθωτών της για παράταση της απασχόλησής τους στην επιχείρηση.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

    • Σε ποιους μισθωτούς της ΔΕΗ παρατάθηκαν τα ηλικιακά όρια απασχόλησης την τελευταία τριετία και με ποια αιτιολογία;

    • Σε ποιους μισθωτούς η διοίκηση της ΔΕΗ αρνήθηκε παράταση της απασχόλησης την τελευταία τριετία και για ποιους λόγους;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ