Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κατασκευή Λιμανιού Κυπαρισσίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/11/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. 0044/22-11-2004

AΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Λιμανιού Κυπαρισσίας

Σας διαβιβάζουμε το από 19-11-2004 έγγραφο του Δήμου Κυπαρισσίας, το οποίο αναφέρεται στην ομόφωνη Απόφαση και στα αιτήματα του Δημοτικού Συμβουλίου, για την αναγκαία άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την ανορθόδοξη έναρξη των εργασιών κατασκευής του λιμανιού της Κυπαρισσίας, καθώς και από την πλημμελή κατασκευή του έργου.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2004

                                                                    Ο βουλευτής

                       Δημήτρης Κουσελάς