Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διάθεση βιολογικών, αγροτικών προϊόντων. ΣΧΕΤ: η 12/11/2004 επιστολή Παν.Τσεκούρα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/11/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. 0072/22-11-2004

Αθήνα, 22η Νοεμβρίου 2004

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Διάθεση βιολογικών, αγροτικών προϊόντων.
ΣΧΕΤ: η 12/11/2004 επιστολή Παν.Τσεκούρα

Σας διαβιβάζω την ανωτέρω επιστολή , με την οποία διατυπώνεται αίτημα ομάδας καλλιεργητών θερμοκηπιακών προϊόντων και ελαιοκαλλιεργητών του Δήμου Νέστορος και Γαργαλιάνων του Νομού Μεσσηνίας με το οποίο αναζητούν τη νομική μορφή που θα πρέπει να πάρει η συνεργασία τους για την συμφερότερη διάθεση των προϊόντων τους, χωρίς τη μεσολάβηση των εμπόρων.

Λαμβανομένου υπόψη ότι πρόκειται για νέους καλλιεργητές προϊόντων με πιστοποιημένο σύστημα ολοκληρωμένης περιβαντολογικής διαχείρισης παρακαλούμε να εξετάσετε με ενδιαφέρον το παραπάνω αίτημα προκειμένου να ενθαρρύνουμε τις εν λόγω ομάδες παραγωγών για καλλιέργεια αυτού του είδους των προίόντων.

         O Βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς