Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/11/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα
Αρ. πρωτ.0042/15-11-04

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
                                             - Δημόσιας Τάξης
                                             - Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Θέμα: Προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συμβασιούχων Πυροσβεστών Πυρόσβεσης-Διάσωσης (ΠΟΣΠΥΔ) καταγγέλλει στον Τύπο (με τα από 26-10-2004 και 8-11-2004 Δελτία Τύπου, επισυνάπτονται) τη συλλογική και παράνομη απόλυση 5.500 συμβασιούχων πυροσβεστών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος, σε βάρος της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

‘Οπως δηλώνει η ΠΟΣΠΥΔ, υπάρχει αφ’ ενός έλλειψη σε μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό (4.000 κενές οργανικές θέσεις), αφ’ ετέρου αδυναμία του Πυροσβεστικού Σώματος να ανταποκριθεί στην πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών και στην αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων, όπως οι πρόσφατες πλημμύρες στην Κρήτη και στην Αττική.

Εξ άλλου, στα πλαίσια του προγραμματισμού που κάνει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την ενίσχυση του Π.Σ. εξαγγέλθηκε από 10-6-2004 (Απάντηση του αρμόδιου Υφυπουργού στις ΠΑΒ 583/18-5-2004, 585/18-5-2004 και 731/27-5-2004 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ) η πρόσληψη μονίμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, για την άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.

Τέλος, σύμφωνα με δημόσια προφορική δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Παυλόπουλου στην ΠΟΣΠΥΔ, οι συμβασιούχοι πυροσβέστες θα μοριοδοτηθούν γενναία και σε σημαντικό ποσοστό, σε άλλους διαγωνισμούς πρόσληψης στο Δημόσιο.

Κατόπιν αυτών, ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

  1. Πότε σκοπεύουν να υλοποιήσουν τις ανωτέρω εξαγγελίες σχετικά με την πρόσληψη πυροσβεστικών υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ;

  2. Σκοπεύουν να χορηγήσουν την αυξημένη μοριοδότηση που υποσχέθηκαν στους απολυμένους πυροσβέστες για τις προσλήψεις στην Αγροφυλακή και στις άλλες δημόσιες υπηρεσίες;

  3. Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για την άμεση κάλυψη των αναγκών που δημιουργούνται από την έλλειψη προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των πολιτών;

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2004

                                                                                       Ο βουλευτής

                                  Δημήτρης Κουσελάς