Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αναγκαία τα έργα αναβάθμισης και επέκτασης του Αεροδρομίου Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/3/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 15585

Ημερομηνία Κατάθεσης :.05.03.2009

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

ΘΕΜΑ: Αναγκαία τα έργα αναβάθμισης και επέκτασης του Αεροδρομίου Καλαμάτας. 

Το θέμα της αναγκαίας αναβάθμισης και επέκτασης του Αερολιμένα Καλαμάτας, το είχα θέσει, μεταξύ άλλων και με την 9103/26-3-2009 προηγούμενη Ερώτησή μου για το ζήτημα αυτό. 

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Β-1212/18-4-2008 απάντηση που έλαβα, από τον τότε Υπουργό κ. Χατζιδάκη και από τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) κ. Ανδριανόπουλο, οι παλαιότερες δεσμεύσεις του Διοικητή της ΥΠΑ για τη διάθεση 15 εκατομμυρίων ευρώ στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας, προκειμένου να υλοποιηθούν τα αναγκαία έργα αναβάθμισης και επέκτασής του, έμειναν στον αέρα. Σύμφωνα με την απάντηση που έλαβα, τα έργα αυτά δεν πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ-Δ ΚΠΣ, γιατί οι «περιορισμένοι πόροι» του προορίζονται για την αναβάθμιση των 5 διεθνών αεροδρομίων της χώρας.

Θυμίζω ότι η περιβαλλοντική μελέτη για τη βελτίωση του Αεροδρομίου της Καλαμάτας είχε εγκριθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση, το 2000, τον δε Σεπτέμβριο του 2004 εγκρίθηκε η μελέτη επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του αεροδιαδρόμου του Αεροδρομίου, με προϋπολογισμό 1.746.000 ευρώ.

Ωστόσο, οι επεκτάσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων  και η αναγκαία γενικότερη αναβάθμιση του Αεροδρομίου Καλαμάτας, ενόψει και της λειτουργίας της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) στη Μεσσηνία, εξακολουθούν να εκκρεμούν διότι, παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις, τα αναγκαία ποσά δεν μπήκαν ποτέ στον προϋπολογισμό της ΥΠΑ.  Μάλιστα από τις μέχρι σήμερα απαντήσεις σε ερωτήσεις μου δεν διαφαίνεται προοπτική ουσιαστικής αναβάθμισης του Αεροδρομίου πριν το 2020, αλλά μόνο  επιμέρους βελτιωτικές παρεμβάσεις.

Επειδή το υπάρχον αεροδρόμιο Καλαμάτας αδυνατεί να εξυπηρετήσει την υπάρχουσα και τη δυνητική τουριστική κίνηση, ιδιαίτερα τις αφίξεις τσάρτερς κατά τα Σαββατοκύριακα και για την αναγκαία αναβάθμισή του απαιτούνται σημαντικές πιστώσεις (της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ) για την επέκταση του κτιρίου του αεροσταθμού, την επέκταση του δαπέδου αεροσκαφών, για συνδετήριους τροχιοδρόμους, για απαλλοτριώσεις και έργα βοηθητικών εγκαταστάσεων κλπ,  οι οποίες απλώς φημολογείται ότι θα καλυφθούν κάποτε με ΣΔΙΤ,

Επειδή επίκειται η λειτουργία των πρώτων μεγάλων τουριστικών μονάδων στην ΠΟΤΑ  Μεσσηνίας, αλλά και άλλων νέων μονάδων στον νομό, επομένως θα αυξηθούν σημαντικά οι ανάγκες εξυπηρέτησης επισκεπτών μέσω τσάρτερς, που προφανώς δεν θα μπορούν να καλυφθούν ομαλά μέσω του (παρά ταύτα πυρετωδώς κατασκευαζόμενου…) νέου αεροσταθμού στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας, ούτε βέβαια από τα κεντρικά αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,

Επειδή για την προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών θα απαιτηθεί ουσιαστική ενίσχυση των υποδομών και των συνδέσεων του Αερολιμένα Καλαμάτας με άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, αφού ένας νομός που (θέλει να) βασίζεται στον τουρισμό δεν είναι δυνατόν να καταδικάζεται θεωρούμενος εκ προοιμίου «άγονη γραμμή» για τις αεροπορικές (αλλά και τις θαλάσσιες και τις σιδηροδρομικές) μεταφορές,

 Επειδή δεν νοείται ανάπτυξη της περιφέρειας, ούτε στήριξη του τουρισμού και προσέλκυση νέων και βιώσιμων επενδύσεων στη Μεσσηνία χωρίς την ύπαρξη συνδυασμένων, σύγχρονων και επαρκών υποδομών στον τομέα των σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, αεροπορικών και οδικών μεταφορών,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
Για ποιο λόγο θεωρήθηκε από την Κυβέρνηση ως «δευτερεύουσας σημασίας» η αναβάθμιση και η επέκταση του αερολιμένα της Καλαμάτας; Προκρίνονται άλλες λύσεις στο χώρο της Πελοποννήσου και αν ναι, με ποια λογική;
 
 Προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα και να εντάξει τα έργα αναβάθμισης και επέκτασης του αερολιμένα Καλαμάτας στο Τομεακό πρόγραμμα Μεταφορών του ΕΣΠΑ;
 
 Σε κάθε περίπτωση, προτίθεται να εξασφαλίσει τα αναγκαία κονδύλια για την υλοποίηση των έργων που είχαν υιοθετηθεί στο Μaster Plan της ΥΠΑ για τον αερολιμένα της Καλαμάτας; Αν ναι, με ποιο τρόπο και πότε αναμένεται να γίνουν τα έργα αυτά;
 
 Ο βουλευτής
 
Δημήτρης Κουσελάς