Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/11/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2004

ΕΡΩΤΗΣΗ

                                  Προς: τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα: Σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Από την ημερομηνία αλλαγής της ηγεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης μέχρι σήμερα παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, καθυστερήσεις που αγγίζουν τα όρια της απραξίας. Η εικόνα έχει ως εξής:

  •  Εκκρεμεί η υπογραφή συμβάσεων έργων που είχαν κατακυρωθεί από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου όπως: η Κατάρτιση Εργαζομένων Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, έργο του οποίου ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί, και οι Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ Ανέργων με Πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες, έργο του οποίου ο έλεγχος καθυστερεί επί οκτώ μήνες.

  • Εκκρεμεί εδώ και οκτώ μήνες η αξιολόγηση έργων που παραδόθηκαν έτοιμα για τη διαδικασία αυτή από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, όπως είναι οι Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων (Παλιννοστούντες) και οι Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ΙΙ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»

  •  Διαπιστώνεται εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση στην αποπληρωμή παλαιότερων προγραμμάτων (Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. περιόδου 2002-2004, Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας (Προκατάρτιση) Ανέργων Παλιννοστούντων-Μεταναστών Προσφύγων και Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ι)

Οι καθυστερήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα – τη μη υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, και συμβουλευτικής υποστήριξης των ανέργων και ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Επιπλέον, υπονομεύουν την αξιοπιστία του Υπουργείου Απασχόλησης και γενικότερα της χώρας στην Ε.Ε. καθόσον πολλές από τις δράσεις αυτές εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση με συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους. Τέλος οι καθυστερήσεις αυτές ενέχουν τον κίνδυνο απώλειας σημαντικών πόρων από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα «Απασχόληση» και «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Για τους λόγους αυτούς, ως βουλευτές –μέλη του ΚΤΕ Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ:

ΕΡΩΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

1.Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα προκήρυξης νέων έργων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και σε τι οφείλεται η μετά από οκτάμηνο ενεργοποίηση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Επαγγελματικής Κατάρτισης;

2.Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των από καιρό υλοποιημένων έργων Ε.Κ.Τ.;

3.Πότε θα υπογραφούν οι συμβάσεις των οποίων η αξιολόγηση είχε ολοκληρωθεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία και έχουν εκδοθεί οι κατακυρωτικές αποφάσεις; Σε τι οφείλεται η οκτάμηνη καθυστέρηση διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων;

4.Πότε θα γίνει η αξιολόγηση των διαγωνισμών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και προγραμμάτων κατάρτισης που είχαν ολοκληρωθεί πριν από την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

1. Γρηγοράκος Λεωνίδας

2. Δημαράς Γιάννης

3. Κουσελάς Δημήτρης

4. Κουτσούκος Γιάννης

5. Μουσιώνης Άρη

6. Νασιώκας Έκτωρ

7. Νιώτης Γρηγόρης

8. Παπαδήμας Λάμπρος

9. Παπαιωάννου Μιλτιάδης

10. Πασχαλίδης Γιώργος

11. Περλεπέ-Σηφουνάκη Κατερίνα

12. Πρωτόπαπας Χρήστος

13. Σαλαγιάννης Νίκος

14. Σκουλάκης Μανώλης

15. Ρέππας Δημήτρης

16. Τζουμάκας Στέφανος

17. Τσούρας Θανάσης

18. Φραγκιαδουλάκης Μάνος

19. Χαϊδος Χρήστος

20. Χριστοφιλοπούλου Εύη

21. Χωρέμης Τάσος