Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Καθυστέρηση ενεργοποίησης του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/11/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2004

ΕΡΩΤΗΣΗ

                                  Προς: τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα: Καθυστέρηση ενεργοποίησης του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση

Στις μέρες μας, περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική η ανάγκη συνολικής σύνδεσης των μορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις δυνατότητες απασχόλησης, ενισχύοντας τις παραγωγικές κοινωνικές ομάδες με εκείνες τις δεξιότητες και τις γνώσεις που ζητά η αγορά εργασίας για τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας. Η σύνδεση αυτή, που εκτός των άλλων ενισχύει και το παραγωγικό μας σύστημα, αποτελεί δεσμευτικό όρο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης το οποίο διαπραγματεύτηκε η προηγούμενη Κυβέρνηση το 2000.

Η διετής διαδικασία συνεργασίας των Υπουργείων Απασχόλησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο εκτενής κοινωνικός διάλογος με συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων, κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση. Κατόπιν αυτού, η προηγούμενη Κυβέρνηση θεσμοθέτησε με το ν.3191/2003, και έθεσε μερικώς σε λειτουργία, το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση, συγκροτώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο πεδίο άσκησης εθνικής πολιτικής για την απασχόληση, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού κύρους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.

Έπειτα από 8 μήνες διακυβέρνησης, η εφαρμογή του ν. 3191/2003 δε φαίνεται να περιλαμβάνεται στα άμεσα σχέδια του Υπουργείου Απασχόλησης. Αντίθετα μάλιστα, η δήλωση στο ΕΣΔΑ 2004 περί σύστασης Ανώτατου Συμβουλίου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων δημιουργεί σύγχυση ως προς τα μέρη του Συστήματος που θα ενεργοποιηθούν.

Στο ΕΣΔΑ 2004 εξαγγέλλεται, χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, η ενεργοποίηση του ν. 3191/2003 από το 2005. Δεδομένης της ρητής δέσμευσης της χώρας μας στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ότι «Η ενοποίηση των Συστημάτων οφείλει να ολοκληρωθεί προ του τέλους του 2004» (σελ.44) υπάρχει ορατός κίνδυνος ενεργοποίησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Άρθρου 34 περί μη συμμόρφωσης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε καθεστώς επιτήρησης ή ακόμα και σε περικοπή της χρηματοδότησης.

Η καθυστέρηση εφαρμογής του ν. 3191/2003 πλήττει σοβαρά τη διαδικασία εκσυγχρονισμού και συνολικής αξιοποίησης - αλλά και το κύρος - της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της σύνδεσής της με την απασχόληση. Δεδομένου ότι, επιπλέον, η απουσία πολιτικής για τη δια βίου μάθηση στην χώρα μας εξελίσσεται σε σημαντικό έλλειμμα της τρέχουσας πολιτικής,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Τι είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και με ποιον τρόπο διαφοροποιείται η, αποσπασματικά εξαγγελθείσα, λειτουργία του από τη συνολική αποστολή και λειτουργία του ν. 3191/2003;

2. Αποδέχεται η Κυβέρνηση το ν. 3191/2003;

3. Πότε σκοπεύει να ενεργοποιήσει την προβλεπόμενη από αυτόν διασύνδεση με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση;

4. Πώς ανταποκρίνεται η ελληνική πλευρά στις δεσμεύσεις τις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη χρηματοδότηση των θεμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

1. Γρηγοράκος Λεωνίδας

2. Δημαράς Γιάννης

3. Κουσελάς Δημήτρης

4. Κουτσούκος Γιάννης

5. Μουσιώνης Άρη

6. Νασιώκας Έκτωρ

7. Νιώτης Γρηγόρης

8. Παπαδήμας Λάμπρος

9. Παπαιωάννου Μιλτιάδης

10. Πασχαλίδης Γιώργος

11. Περλεπέ-Σηφουνάκη Κατερίνα

12. Πρωτόπαπας Χρήστος

13. Σαλαγιάννης Νίκος

14. Σκουλάκης Μανώλης

15. Ρέππας Δημήτρης

16. Τζουμάκας Στέφανος

17. Τσούρας Θανάσης

18. Φραγκιαδουλάκης Μάνος

19. Χαϊδος Χρήστος

20. Χριστοφιλοπούλου Εύη

21. Χωρέμης Τάσος