Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου για τους συμβασιούχους του ΟΠΕΠ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/11/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ομιλία

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι γνωστό ότι ο θεσμός των Λαϊκών Αγορών και το υπαίθριο εμπόριο παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών που αφορά τις λαϊκές τάξεις αλλά και τα συμφέροντα των παραγωγών. Παραγωγών που το εισόδημα τους, τους τελευταίους μήνες εξανεμίζεται στα πλαίσια μιας άγριας αναδιανομής που πραγματοποιείται με ευθύνη της κυβέρνησης.

Ο Ν. 3190/03 συμπλήρωσε και βελτίωσε το Ν. 2323/95, προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και του αποτελεσματικότερου ελέγχου του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών, θεσπίζοντας σαφέστερους κανόνες και μην επιτρέποντας η αδειοδότηση να γίνεται σε «κλειστό κύκλωμα», ερήμην των παραγωγικών τάξεων και των φορέων των τοπικών κοινωνιών.

Για να υλοποιηθεί ο Νόμος αυτός ήταν απαραίτητη η έκδοση δύο Προεδρικών Διαταγμάτων και μιας σειράς Υπουργικών Αποφάσεων. Ενώ έχουν περάσει 9 μήνες η Κυβέρνηση με εξαίρεση την Υπουργική Απόφαση για τα πρόστιμα δεν προχώρησε σε καμιά άλλη κίνηση για την υλοποίηση του σημαντικού αυτού Νόμου. Όμως και η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ισχύσει γιατί ακόμη δεν έχουν συγκροτηθεί τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 7α του Ν. 3190/03.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά και μεγάλα και απαιτούν σαφείς και καθαρές απαντήσεις, κύριε Υπουργέ:

  • Υπάρχουν και τηρούνται μητρώα μελών των κλιμακίων αυτών, όπως προβλέπει ο νόμος; Έχουν, αντίστοιχα συγκροτηθεί και λειτουργούν τα κλιμάκια ελέγχου τουριστικής αγοράς; Φυσικά όχι, γιατί δεν έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις.

  • Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για τη συγκρότηση μητρώων χονδρεμπόρων, που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της κερδοσκοπίας και το ξεκαθάρισμα της αγοράς; Προσδιορίστηκε τι είδους παραστατικά και τι πληρέστερα στοιχεία θα αναγράφονται σε αυτά για τα οπωροκηπευτικά και τα αλιευτικά προϊόντα, ώστε να υπάρχει διαφάνεια ως προς τα ποσοστά κέρδους, την προέλευση και την ποιότητά τους;;;

Πέραν των ανωτέρω,

  • Έχουν συγκροτηθεί από τους αρμόδιους Νομάρχες οι Επιτροπές αδειοδότησης, για διαφάνεια και πλήρη στάθμιση των τοπικών συνθηκών στη χορήγηση αδειών και στη λειτουργία των αντίστοιχων αγορών-υπαίθριου εμπορίου ;

  • Έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση, για τη σύνταξη πινάκων κατάταξης δικαιούχων χορήγησης αδειών στο πλαίσιο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών;

  • Έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα, που προβλεπόταν να γίνει μέσα σε 4 μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου, δηλ. από τις 30/10/2003 μέχρι και τις αρχές Μαρτίου 2004, για να καθοριστούν όλα τα σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών για όλη την επικράτεια, τα προϊόντα που διατίθενται, τα επαγγέλματα. Την ισχύ των αδειών των πωλητών, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τη μεταβίβαση, την προσωρινή ή οριστική ανάκληση, τη μη χρήση και αναθεώρηση αδειών, την κατανομή των θέσεων, τη συγκρότηση επιτροπών, κυρίως ελέγχου λαϊκών αγορών και ελέγχου παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων στους τόπους παραγωγής κλπ.

  • Οι αρμόδιοι Περιφερειάρχες έχουν συγκροτήσει, κατά περιφέρεια, τις Επιτροπές φορέων κλπ. του άρθρου 7ε Ν. 3190/03, για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών σε κάθε περιφέρεια της χώρας;

Εφόσον τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει γίνει, εύλογα διερωτάται κανείς που πραγματικά αποβλέπει η Κυβέρνηση;

Να ακυρώσει, στην πράξη, το σημαντικό νομοθετικό έργο της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το τόσο κρίσιμο για την αγορά θέμα, και μάλιστα σε μια περίοδο που η προστασία των παραγωγών, όσο και των καταναλωτών, απαιτούν διαφάνεια, εξυγίανση, συστηματικούς κανόνες, συγκεκριμένα κριτήρια και επαρκείς ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε να μην παραπλανόνται οι καταναλωτές, ούτε να εξανεμίζεται το εισόδημά τους, αλλά ούτε να κερδοσκοπούν οι χονδρέμποροι σε βάρος των παραγωγών; ‘Έτσι θα χτυπηθεί το παραεμπόριο, ο τζίρος του οποίου ανέρχεται σε δις, με σημαντικές απώλειες, συν τις άλλοις, για τα δημόσια οικονομικά;

Μήπως η Κυβέρνηση θέλει, δια της απραξίας και των παραλείψεών της, να μας γυρίσει πίσω, στις εποχές που η άδεια λαϊκής ή υπαίθριου εμπορίου ήταν… μείζον «ρουσφέτι», ανεξάρτητα από τα δεδομένα του πωλητή, τη γνώμη και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών ;

Θέλει, κατά την προσφιλή της συνήθεια, να αφήσει την ακρίβεια, την ασυδοσία και την κερδοσκοπία να λεηλατούν το εισόδημα των καταναλωτών; Θα είναι (και εδώ…) ο «διακριτικός παρατηρητής» των εξελίξεων στις τιμές και στην αγορά (και «γαία πυρί μειχθήτω» για παραγωγούς και καταναλωτές) ή θα πάρει, επιτέλους, αποφάσεις;;;

Θα καταργήσει (όπως διαδίδει με φημολογίες στα ΜΜΕ), τη συλλογικότητα, τη συμμετοχή των φορέων και τη διαφάνεια στις διαδικασίες αδειοδότησης, ή θα εφαρμόσει, θα εξειδικεύσει και θα εμπλουτίσει, όπως απαιτείται, το σημαντικότατο θεσμικό πλαίσιο που κληρονόμησε;

Και εάν σκοπός της Κυβέρνησης είναι να κάνει «κάτι άλλο», με πρόσχημα ότι «ο νόμος απέτυχε» (αφού η ίδια δεν τον υλοποιεί…), τότε τι ακριβώς θα είναι αυτό, με ποια φιλοσοφία, με τι στόχους και με ποια μέσα θα το υλοποιήσει ; Ας μας το πει, επιτέλους, ο Αρμόδιος Υπουργός, για να τεθεί στην κρίση των παραγωγικών τάξεων και των καταναλωτών της χώρας.

Εάν πάλι δεν έχει πολιτική και άποψη για όλα αυτά, ας σταματήσει να υπονομεύει το θεσμικό πλαίσιο που βρήκε και ας τηρήσει τους νόμους του Κράτους, όπως είναι το πρώτιστο καθήκον του!

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

 Κύριε Υπουργέ,
θα ξεκινήσω από μία λαϊκή παροιμία που λέει "εκεί που μας χρώσταγαν, μας πήραν και το βόδι". Αντί η Κυβέρνηση και ο Υπουργός να απαντήσει στα συγκεκριμένα και καυτά ερωτήματα που τέθηκαν, γιατί στο 9μηνο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν υλοποίησε τις συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου, προσπάθησε κατά την προσφιλή της μέθοδο η Κυβέρνηση δια του στόματός σας να επιρρίψει τις ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ.

Μα, δεν κυβερνάμε πλέον εμείς. Πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσετε ότι εδώ και εννιά μήνες είστε κυβέρνηση εσείς.

Ακούσαμε και εξαπολύθηκαν μύδροι εναντίον του ν. 2323/1995. Θέλω να σας θυμίσω ότι εκείνη την περίοδο, ως Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, είχατε συναινέσει και είχατε στηρίξει αυτόν τον νόμο, εναντίον του οποίου βάλλετε σήμερα, και μιλήσατε για μια σειρά από τεράστιες δυσλειτουργίες και προβλήματα που εμφανίζονται στο νέο νόμο, το ν. 3190. Πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας, γιατί εδώ όντως υπάρχουν σοβαρότατες αντιφάσεις.

Από τη μια πλευρά λέτε ότι θα προχωρήσετε στην έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και μάλιστα με μικρές τροποποιήσεις και από την άλλη πλευρά λέτε ότι υπάρχει δυσλειτουργία στον ν. 3190 και θέλετε να τον αλλάξετε. Μα, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει δυσλειτουργία, αφού αυτός ο νόμος δεν λειτούργησε καν, αφού δεν τον λειτουργήσατε; Πού τις είδατε εσείς τις δυσλειτουργίες, αφού ακόμα δεν έχει λειτουργήσει προκειμένου αυτές να εμφανιστούν; Και προς ποια κατεύθυνση θα τον αλλάξετε; Δεν ακούσαμε σήμερα ποια είναι η φιλοσοφία και ο στόχος των αλλαγών αυτών που θέλετε να κάνετε.

Κλείνω με το μεγάλο ζήτημα που έχει σχέση με τις τιμές. Οι χαμηλές τιμές τις οποίες αναφέρατε στα δειγματολόγια που μας μοιράσατε, δεν έχουν σχέση μόνο με τον καλό καιρό, όπως ελέχθη. Έχουν σχέση και με την ασύδοτη και χωρίς κανένα έλεγχο εισαγωγή και κυκλοφορία αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες.

Μπορείτε να πάρετε ως παράδειγμα την περίπτωση των σταφυλιών. Φέτος, οι παραγωγοί στο συγκεκριμένο προϊόν, θα πάρουν τη μισή τιμή σε σχέση με την περσινή, γιατί επιτρέψατε να υπάρξει εισαγωγή χωρίς κανέναν έλεγχο και επιπλέον επιτρέψατε να "βαφτίζονται" σταφύλια που προέρχονται είτε από τη Βουλγαρία, είτε από τη Ρουμανία, είτε από τρίτες χώρες, όπως την Αργεντινή και τη Χιλή, σαν ελληνικά, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει κανένας έλεγχος.

Όμως έτσι, κύριε Υπουργέ, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι ένας ολόκληρος κόσμος, ο αγροτικός κόσμος, οδηγείται σε απόγνωση. Είναι καιρός, λοιπόν, να σκύψετε σοβαρά και να υλοποιήσετε το συγκεκριμένο νόμο.

Διαφορετικά, θα πρέπει να εξηγήσετε στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στον ελληνικό λαό τι θέλετε να αλλάξετε και σε ποια κατεύθυνση. Όμως, όχι στα κρυφά, αλλά με τη συμμετοχή των παραγωγικών τάξεων όλων των φορέων τους οποίους φαίνεται να αγνοείτε.

Ευχαριστώ.