Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια την θερινή περίοδο του 2005»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/11/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αθήνα, 05 Νοεμβρίου 2004

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΟΥΦΑ

ΘΕΜΑ: «Κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια την θερινή περίοδο του 2005»

Κατά τη θερινή περίοδο η ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται κατακόρυφα κυρίως λόγω των κλιματιστικών φορτίων. Με δεδομένο ότι δεν πρόκειται να ενταχθεί στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας καμία νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το τέλος του 2005, η χώρα μας θα αντιμετωπίσει πρόβλημα επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη θερινή περίοδο του 2005 και ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής που εμφανίζονται ιστορικά το μήνα Ιούλιο.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

    • Πως πρόκειται να αντιμετωπιστεί η αναμενόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το καλοκαίρι του 2005;

    • Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να αποφευχθεί ένα νέο BLACK OUT;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ