Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Σύνθεση των υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Ανάπτυξης»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/11/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αθήνα 03 Νοεμβρίου 2004

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΟΥΦΑ

ΘΕΜΑ: «Σύνθεση των υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Ανάπτυξης»

Συγκροτήθηκαν τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

    • Ποια η σύνθεση των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων;

    • Ποια ήταν η στάθμη των υπαλλήλων – μελών που όρισε ο υπουργός;

    • Ελέχθησαν οι υπηρεσιακοί τους φάκελοι;

    • Είναι αληθής η καταγγελία ότι μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων βαρύνονται με πειθαρχικά παραπτώματα και έχουν επιβληθεί σε βάρος τους πειθαρχικές ποινές;

    • Τέλος ζητάμε να κατατεθούν στη Βουλή οι υπηρεσιακοί φάκελοι των μελών των νέων Υπηρεσιακών Συμβουλίων

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ