Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ολοκλήρωση έργου «Οδοποιϊα Δ.Δ. Νέδας – ‘Ορια Νομού- Δ.Δ. Λύκαιου».
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/11/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. 0031/1-11-2004

                                                                                                                                Αθήνα, 1η Νοεμβρίου 2004

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ:Τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
           Τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση έργου «Οδοποιϊα Δ.Δ. Νέδας – ‘Ορια Νομού- Δ.Δ. Λύκαιου».

Σας διαβιβάζω την με αρ. πρωτ. 19-10-04 επιστολή με αίτημα του Δημάρχου Είρας Ν. Μεσσηνίας, σχετικά με την ολοκλήρωση του δρόμου «Νέδα-όρια νομού-Λύκαιο», μήκους 6 χιλιομέτρων, η οποία έχει καθυστερήσει υπερβολικά και αδικαιολόγητα.

Υιοθετώντας απόλυτα το ανωτέρω αίτημα του Δημάρχου Είρας, θεωρώ ότι η ολοκλήρωση της οδικής αρτηρίας Νέδα – όρια Νομού Μεσσηνίας – Λύκαιο – Μεγαλόπολη είναι κρίσιμης σημασίας για την περιοχή διότι, εφόσον ολοκληρωθεί το εναπομείναν τμήμα 5 χιλιομέτρων, θα διευκολυνθεί αποτελεσματικά η κίνηση των δημοτών και των επισκεπτών από και προς την Είρα, οι συναλλαγές και γενικότερα η ανάπτυξη μιας περιοχής, που ανήκει κατ’ εξοχήν στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας μας, επομένως χρήζει της δικαιούμενης από το Νόμο ειδικής στήριξης. Πέραν αυτού, η περιοχή είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τουριστικού ενδιαφέροντος, διότι στο Δ.Δ. Νέδας υπάρχει και ο Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα και ο ποταμός της Νέδας. Για τούτο, επείγει η έγκριση του εν λόγω έργου από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών.

         O βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς