Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποκατάσταση οδού που συνδέει την Εθνική Οδό Καλαμάτας – Σπάρτης με το Δημοτικό Διαμέρισμα Νέδουσα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/11/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.

                                                                                        Αθήνα, 1η Νοεμβρίου 2004
                                                               Α.Π. 0032

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση οδού που συνδέει την Εθνική Οδό Καλαμάτας – Σπάρτης με το Δημοτικό Διαμέρισμα Νέδουσα
ΣΧΕΤ: το Α.Π. 69/26-10-04 έγγραφο Δήμου Καλαμάτας

Σας διαβιβάζω το ανωτέρω έγγραφο, με το οποίο ο Πρόεδρος του τοπ. Συμβουλίου Δ.Δ. Νέδουσας Δήμου Καλαμάτας αιτείται την έγκριση χρηματοδότησης για την αποκατάσταση της οδού που συνδέει την Εθνική Οδό Καλαμάτας – Σπάρτης με το Δημοτικό Διαμέρισμα Νέδουσας.

Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η εν λόγω οδός, λόγω της κακής της κατάστασης μπορεί να προξενήσει σοβαρά ατυχήματα στους διερχομένους, όπως έχει συμβεί αρκετές φορές μέχρι σήμερα, παρακαλώ να εγκρίνετε το ποσό των 300.000,00 Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απαιτούμενη δαπάνη για τη συντήρηση και αποκατάστασή του, η οποία είναι απαραίτητη για την ασφαλή εξυπηρέτηση των κατοίκων της συγκεκριμένης, ορεινής και μειονεκτικής περιοχής.

       O βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς