Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Δίωξη Υπηρεσιακών Παραγόντων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/10/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. 0029/21.10.04

ΕΡΩΤΗΣΗ

                            ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

ΘΕΜΑ: Δίωξη Υπηρεσιακών Παραγόντων

Κύριε Υπουργέ,

Στο τοπικό ημερήσιο τύπο της Καλαμάτας, δημοσιεύτηκε ψήφισμα της μείζονος μειοψηφίας του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας με το οποίο καταγγέλλονται οι απαράδεκτες και με κομματικά κριτήρια παύσεις Προϊσταμένων Υπηρεσιών και συγκεκριμένα η παράνομη αντικατάσταση του Διευθυντή της Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας του Ι.Κ.Α. Καλαμάτας.

Όπως προκύπτει από τις συνημμένες σχετικές αποφάσεις, πράγματι διαφαίνεται η παράλειψη τήρησης των τυπικών διαδικασιών. Ο ορισθείς νέος Διευθυντής δεν υπεβλήθη σε κρίση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ούτε σε προφορική συνέντευξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ουσιαστικά του προσόντα.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο Κύριος Υπουργός:

  • Η αντικατάσταση του Διευθυντή της ιατρικής μονάδας Ι.Κ.Α. Καλαμάτας, εμπίπτει στα πλαίσια των αρξαμένων διώξεων προϊσταμένων Υπηρεσιών;

  • Ποιες είναι οι αναφερόμενες στο σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης έκτακτες ανάγκες που καλείται να καλύψει ο νέος Διευθυντής τις οποίες δεν μπορεί να καλύψει ο αντικατασταθείς;

  • Μήπως ο κ. Υπουργός θεωρεί ότι οι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α. της Επαρχίας είναι πολίτες Β’ κατηγορίας με το να επιχειρεί να καλύψει μια τόσο νευραλγική θέση, όπως του Διευθυντή τη ιατρικής μονάδας, με γιατρό χωρίς ειδικότητα όπως είναι ο νεοδιορισθείς;

  • Προτίθεται να διατάξει την άμεση ανάκληση της απόφασης του Ι.Κ.Α. και την επαναφορά του διωχθέντως Διευθυντή, ο οποίος θεωρείται επιτυχημένος και αποτελεσματικός από τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ;

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2004

                                                                            Ο βουλευτής

                                      Δημήτρης Κουσελάς