Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Τήρηση δεσμεύσεων για τους αγρότες της Πελοποννήσου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/3/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 15466
Ημερομηνία Κατάθεσης :.
04.03.2009

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΘΕΜΑ: Τήρηση δεσμεύσεων για τους αγρότες της Πελοποννήσου.
Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αγροτικών κινητοποιήσεων ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε απέναντι στην Παμπελοποννησιακή Συντονιστική Επιτροπή ότι :
-          θα αυξήσει το ποσό των 50 εκατ. ευρώ που θα διατεθεί ως αποζημίωση για τις ελαιοκαλλιέργειες και θα υπάρξει συνεννόηση με τους αγρότες για την εξειδίκευση
-           θα συμπεριληφθεί στα μέτρα και η απώλεια εισοδήματος στα εσπεριδοειδή (πορτοκάλια-λεμόνια-μανταρίνια)
-          Θα συμπεριληφθεί στα μέτρα και η κορινθιακή σταφίδα, με 3-4 εκατομμύρια ευρώ.
 
Επειδή στο επισυναπτόμενο εισηγητικό σημείωμα του ΕΛΓΑ με αρ. πρωτ. 3338/ 24-2-2009, σε υλοποίηση της 262037/29-1-2009 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν περιέχονται οι ανωτέρω δεσμεύσεις του Υπουργού για τα προϊόντα της Μεσσηνίας και, γενικότερα, για βασικά προϊόντα της Πελοποννήσου,
 
Επειδή οι αγρότες του Νομού Μεσσηνίας εύλογα ανησυχούν και διερωτώνται κατά πόσον η Κυβέρνηση  θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντί τους,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Για ποιο λόγο δεν συμπεριλήφθηκαν στο 3338/24-2-2009   Εισηγητικό σημείωμα του ΕΛΓΑ μέτρα για τις ελαιοκαλλιέργειες, τα εσπεριδοειδή και την κορινθιακή σταφίδα, δηλαδή για βασικά προϊόντα της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου;
- Θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του απέναντι στους αγρότες της Πελοποννήσου; Αν ναι, πότε και με ποια μέτρα προτίθεται να το πράξει;  
 
                                                                        Αθήνα,  4 Μαρτίου 2009
 
Ο βουλευτής
 
    Δημήτρης Κουσελάς