Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πρόταση οδηγίας για οργάνωση χρόνου εργασίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/10/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
 

Θέμα: Πρόταση οδηγίας για οργάνωση χρόνου εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε στις 22 Σεπτεμβρίου 2004 πρόταση αλλαγών της Οδηγίας για την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Η Ολλανδική προεδρία στην ΕΕ έφερε το θέμα για συζήτηση στο Συμβούλιο υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της 4ης Οκτωβρίου 2004 στο Λουξεμβούργο.

Επιπλέον, η Ολλανδική προεδρία δήλωσε ότι επιδιώκει πολιτική συμφωνία για την πρόταση οδηγίας έως το τέλος Δεκεμβρίου 2004.

Δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων:

  1. οι προτεινόμενες αλλαγές τροποποιούν τα ανώτατα εβδομαδιαία όρια του χρόνου εργασίας, και με τον τρόπο υπολογισμού τους σε ευρύτερες περιόδους αναφοράς, οδηγούν σε κατάργηση του μάξιμουμ εβδομαδιαίου ωραρίου (48 ώρες, συμπεριλαμβανομένων και των υπερωριών),

  2. προβλέπει δυνατότητες ατομικών εξαιρέσεων («opt-out») από τα ισχύοντα βάσει συλλογικών συμβάσεων χρονικά όρια εργασίας, δίνοντας την δυνατότητα επέκτασης σε καθεστώς ατομικών συμβάσεων με ανεξέλεγκτο ωράριο, και

  3.  τόσο η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων όσο και η ΓΣΕΕ αντιτίθενται στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που οδηγούν στην μονομερή διαχείριση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας από την εργοδοσία με παράκαμψη των ανωτάτων εβδομαδιαίων ορίων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  1. Ποιες θέσεις υποστήριξε η Ελληνική κυβέρνηση στην συζήτηση κατά την συνεδρίαση του Συμβουλίου υπουργών στις 4 Οκτωβρίου 2004 στο Λουξεμβούργο ;

  2.  Ποια θέση θα τηρήσει κατά την διαπραγμάτευση του θέματος, ενόψει και της πρόθεσης της Ολλανδικής προεδρίας να κλείσει το θέμα έως το Δεκέμβριο 2004 ;

  3. Ποια η πολιτική της κυβέρνησης για τα θέματα οργάνωσης του χρόνου εργασίας ;

  4. Θα ενημερώσει και θα διαβουλευθεί επί αυτού του θέματος με την Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης, ενόψει και της έναρξης διαπραγματεύσεων ΓΣΕΕ - εργοδοτών για εφαρμογή της εβδομάδας των 39 ωρών (από 40) με βάση σχετική συμφωνία στο πλαίσιο της διετούς Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2004-2005;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ.

ΚΟΥΣΕΛΑΣ Δ.

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ.

ΧΩΡΕΜΗΣ Α.

ΧΡΙΣΤΙΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε.