Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποκατάσταση ζημιών στο Μετόχι Μονής Μεγίστης Λαύρας στη Μικρομάνη.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/10/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Α.Π.0013/05-10-04

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2004

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Το Υπουργείο Πολιτισμού

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση ζημιών στο Μετόχι Μονής Μεγίστης Λαύρας στη Μικρομάνη.

Σας διαβιβάζω την από 27-05-2004 επιστολή-αίτημα του Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Μικρομάνης, καθώς και σχετικά δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, σχετικά με την αναγκαία αποκατάσταση των σοβαρών ζημιών που έχει υποστεί το μετόχι της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας στη Μικρομάνη, μνημείο ιδιαίτερης πολιτιστικής και θρησκευτικής σημασίας, το οποίο κινδυνεύει πλέον με κατάρρευση.

                                                                                                                                                    O βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς