Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 22 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του Δημήτρη Κουσελά, προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, με θέμα "Το Δυτικό Σιδηροδρομικό Αξονα"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/10/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αθήνα, 06.10.2004

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών

Με την από τον Οκτώβριο του 2003 του Aπόφαση τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών, συμπεριέλαβαν ανάμεσα στα 30 έργα προτεραιότητας που επεξεργάσθηκαν από ένα σύνολο 87 υποψηφίων έργων, και το έργο του Δυτικού Σιδηροδρομικού άξονα». Με την απόφαση αυτή έγινε αναθεώρηση της Απόφασης 1692/96 για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.

Είχε προηγηθεί πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Οκτώβριο 2001 για αναθεώρηση της απόφασης 1692/96 και σχετική πρόταση της Ελληνικής πλευράς να υιοθετηθεί ως έργο προτεραιότητας το έργο με τον ακριβή τίτλο.

«Ιόνιος-Αδριατικός Διάδρομος: ολοκλήρωση ελλειπουσών συνδέσεων του σιδηροδρομικού διευρωπαϊκού δικτύου και δημιουργία πυλών διατροπικών μεταφορέων (inter modal transport) Ευρώπης – Ασίας – Μέσης Ανατολής»

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λήφθηκε η απόφαση με αριθ. 884/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 7.6.2004 (L201).

Οι αποφάσεις ορίζουν και τα χρονοδιαγράμματα κατασκευής, όπως άλλωστε και στο σύνολο των έργων, ως εξής:

Τμήμα 1: Ηγουμενίτσα – Ιωάννινα – Καλαμπάκα – Γρεβενά - Κοζάνη 2006 – 2011

Τμήμα 2: Ιωάννινα – Αντίρριο/Ρίο 2008 - 2013

Τμήμα 3: Ρίο – Πάτρα – Καλαμάτα 2008 – 2013

Η υλοποίηση αυτού του χρονοδιαγράμματος που ορίσθηκε από την απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών Μεταφορών, τον Σεπτέμβριο του 2003 και υιοθετήθηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν, προϋπέθετε άμεσο ενεργοποίηση των προσπαθειών για την ωρίμανση του έργου, έτσι:

Ο ΟΣΕ, προκήρυξε σχετικές μελέτες, από τον Δεκέμβριο 2003, που εντάχθηκαν στο επενδυτικό του πρόγραμμα για το 2004.

Ήδη παρατηρείται μια μεγάλη καθυστέρηση στην ανάθεση των μελετών αυτών και με την πρόφαση να ομαδοποιηθούν οι μελέτες και να επαναπροκηρυχθούν, δημιουργείται μια περαιτέρω καθυστέρηση που θα ξεπεράσει συνολικά κατά πολύ τον ένα χρόνο και μπορεί αυτό ν’ αποτελέσει και αφορμή για ακύρωση και παραπομπή του έργου στις Καλένδες. Όπως αναφέρεται δε και στην απόφαση 884/2004 τίθενται για όλα τα 30 έργα προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, συγκεκριμένες ενδιάμεσες προθεσμίες, όπως η περάτωση των περιβαλλοντικών μελετών που θα πρέπει να υπάρχουν ένα έτος μετά την δημοσίευση της απόφασης, δηλαδή στο τέλος Ιουνίου του έτους 2005.

Τη σημασία και τον αναπτυξιακό ρόλο του έργου αυτού, έχουν κατανοήσει το 1,5 εκατομμύριο των κατοίκων των περιοχών από τις οποίες θα διέλθει ο Δυτ. Σιδηροδρομικός ’ξονας, η ολοκλήρωση του οποίου θα σημαίνει:

 • Ολοκλήρωση της «Σιδηροδρομικής Εγνατίας»

 • Διευκόλυνση της προσέγγισης των περιοχών της Δυτ. Μακεδονίας και της Ηπείρου με την Αθήνα.

 • Διέξοδο και σύνδεση μέσω των λιμανιών της Δυτικής Ακτής της Ελλάδας με τα λιμάνια της Ιταλίας.

 • Ανάδειξη ως συγκριτικών πλεονεκτημάτων, όπως:

  o Κόστος μεταφοράς

  o Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα

  o Αξιοπιστία

 • Δημιουργία προϋποθέσεων επενδύσεων στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο άξονας.

 • Δημιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα σιδηροδρομικού δικτύου, ολοκληρωμένου.

  Επίσης αξίζει να σημειωθεί το μεγάλο ενδιαφέρον των χωρών ανατολικά της Ελλάδας για την κατασκευή του Έργου. Για παράδειγμα με την Τουρκία έχει υπογραφεί από το 2003 συμφωνία για την Σύνδεση της Κωνσταντινούπολης με την Σιδηροδρομική, όπως και με την Οδική Εγνατία. Έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό διμερής επιτροπή Ελλάδας – Τουρκίας με έδρα την Θεσσαλονίκη και σύμβουλο την Εταιρία Εγνατία Α.Ε.

  Μετά τα παραπάνω:
  Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί,

 • Εάν το έργο του Δυτικού Σιδηροδρομικού ’ξονα της Χώρας, αποτελεί όπως συμβαίνει ήδη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτεραιότητα και για την Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς.

 • Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει η οποιαδήποτε ενέργεια για την προώθηση αυτού του εξαιρετικής σημασίας έργου.

 •  Ποια η προοπτική ολοκλήρωσης των σχετικών μελετών.

OΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Χ. Βερελής, Θ. Κολιοπάνος, Δ. Κουσελάς, Λ. Λωτίδης, Α. Κατσιφάρας, Α. Παπαδόπουλος, Α. Φούρας, Ε. Αργύρης, Ε. Παπαχρήστος, Α. Μωραίτης, Χ. Χάιδος, Γ. Κουτσούκος, Π. Αντωνακόπουλος, Δ. Γεωργακόπουλος, Α. Μερεντλίτης, Κ. Σπηλιοπούλος, Μ. Παντούλας, Μ. Βέρρας, Ι. Βλάτης, Σ. Μπένος, Α. Μακρυπίδης, Φ. Πετσάλνικος