Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μέτρα στήριξης σταφιδοπαραγωγών και αμπελοκαλλιεργητών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/10/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ.0015/05-10-04

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Κατασκευή κτιρίου - κάλυψη ελλείψεων του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) Καλαμάτας, σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο λειτουργεί στην Καλαμάτα και καλύπτει τις ανάγκες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων με ειδικές ανάγκες, ηλικίας 13-25 ετών, στεγάζεται, ελλείψει δικού του κτιρίου, στο κτίριο του Πρωτοβάθμιου αντίστοιχου ειδικού Σχολείου. Στο ΕΕΕΕΚ έχουν παραχωρηθεί 2 αίθουσες, στις οποίες λειτουργούν 4 τμήματα, ενώ 3 επιπλέον τμήματα αναγκάζονται να κάνουν μάθημα στο διάδρομο, χωρίς οι μαθητές να έχουν καθόλου πρόσβαση σε αυλή. Συνολικά εκπαιδεύονται 50 μαθητές με ειδικές ανάγκες και τον προσεχή Ιούνιο αναμένεται να εγγραφούν άλλοι 15.

Για την κατασκευή κατάλληλου κτιρίου για το ΕΕΕΕΚ, ο Δήμος Καλαμάτας έχει διαθέσει οικόπεδο 2,5 στρεμμάτων, στην Αγία Κυριακή. Τον Φεβρουάριο του 2004 η Ν.Α. Μεσσηνίας ζήτησε από το ΥΠΕΠΘ τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης για την κατασκευή του κτιρίου του ΕΕΕΕΚ από τον ΟΣΚ, ο οποίος εξήγγειλε ότι ανέλαβε και θα προχωρήσει στην κατασκευή του, χωρίς έκτοτε να υπάρξει καμία εξέλιξη.

Πέραν του σοβαρότατου κτιριακού προβλήματος, που εκ των πραγμάτων θα οδηγήσει το ΕΕΕΚ σε πλήρη αδυναμία να υποδεχθεί νέους μαθητές, οι γονείς των μαθητών διαμαρτύρονται για την έλλειψη απαραίτητων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών, όπως κοινωνικής λειτουργού, ψυχολόγου, ειδικού συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού, ενώ υπάρχουν ελλείψεις σε εξειδικευμένο βοηθητικό προσωπικό (επιμελήτριες υγείας, νοσηλευτικό προσωπικό κ.α.)

Επειδή τα παραπάνω δημιουργούν σοβαρά προβλήματα συνθηκών και πρόσβασης στη μάθηση σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα μαθητών, που αξίζει το ενδιαφέρον και την υποστήριξη όλων μας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

Θα προχωρήσει ο ΟΣΚ στην κατασκευή του κτιρίου του ΕΕΕΕΚ στην Καλαμάτα, πότε και με ποιο χρονοδιάγραμμα;

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε, πέρα από την ταχεία επίλυση του κτιριακού προβλήματος, να καλυφθούν άμεσα οι ελλείψεις του ΕΕΕΚ σε απαραίτητο ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό;

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2004

                                                   Ο βουλευτής

               Δημήτρης Κουσελάς