Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Συνέχιση λειτουργίας ειδικής μονάδας παραγωγής (Κομβικό Κέντρο) ΕΛΤΑ Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/9/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Α.Π. 0005/15-9-2004.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2004

ΑΝΑΦΟΡΑ

                            ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΘΕΜΑ: Συνέχιση λειτουργίας ειδικής μονάδας παραγωγής (Κομβικό Κέντρο) ΕΛΤΑ Νομού Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω την με αρ. πρωτ. 18/9-9-04 επιστολή με τα αιτήματα του Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΛΤΑ Ν. Μεσσηνίας, σχετικά με την αναγκαία συνέχιση λειτουργίας της ειδικής μονάδας παραγωγής (Κομβικό Κέντρο) ΕΛΤΑ Νομού Μεσσηνίας. Σημειώνω ότι οποιαδήποτε ενέργεια προς την κατεύθυνση της κατάργησης, αντί της απαιτούμενης αναβάθμισης, του ως άνω Κομβικού Κέντρου στο Νομό Μεσσηνίας, το οποίο προσφέρει σημαντικό ποσοτικό και ποιοτικό έργο, δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη διακίνηση της αλληλογραφίας αλλά σοβαρές επιπτώσεις στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας, είναι δε ακατανόητη και προδήλως επιλεκτική, αφού λειτουργούν κανονικά αντίστοιχα κέντρα σε άλλους νομούς.

          O βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς