Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Συμβάσεις εργαζομένων στην Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. (Θυγατρική ΟΑΕΔ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/9/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.

Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2004

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις εργαζομένων στην Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. (Θυγατρική ΟΑΕΔ)

Σας διαβιβάζω το από 5-8-2004 Υπόμνημα της Επιτροπής Αγώνα Εργαζομένων στην Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. Οι εν λόγω εργαζόμενοι, που απασχολούνται επί σειρά ετών (αρκετοί επί σχεδόν μια δεκαετία…) με 10μηνες ανανεούμενες συμβάσεις «κατάρτισης», καλύπτοντας στην ουσία πάγιες και διαρκείς ανάγκες του εν λόγω φορέα,

  • στερούνται στοιχειωδώς αξιοπρεπούς αμοιβής κλπ. εργασιακών δικαιωμάτων, γιατί με τις συμβάσεις «κατάρτισης» παρακάμπτεται καταχρηστικά η εφαρμογή σε αυτούς των προστατευτικών διατάξεων του εργατικού δικαίου

  • κινδυνεύουν ως τα τέλη Σεπτεμβρίου να χάσουν και την ίδια την εργασία τους, ενώ έχουν ήδη προσληφθεί νέοι συμβασιούχοι και προγραμματίζεται η προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας από το φορέα που τους απασχολεί!

  • ζητούν να αρθεί άμεσα η συγκεκριμένη και απαράδεκτη σε βάρος τους αδικία, με προσωρινή ανανέωση των συμβάσεών τους, αναγνώριση της σχέσης εξαρτημένης εργασίας που τους συνδέει με την «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε» και μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου διαρκείας.

Κατόπιν αυτών θεωρώ ότι το αίτημά τους είναι εύλογο και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, ώστε να μη συνεχιστεί, σε βάρος αυτών των εργαζόμενων, μια καταφανώς άδικη και κοινωνικά ανεπίτρεπτη πρακτική.

       O βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς