Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εκτιμήσεις ζημιών συκικής παραγωγής από τον ΕΛΓΑ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/9/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
                                                                                                                                   Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2004

ΑΝΑΦΟΡΑ

                         ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Ανανέωση συμβάσεων γεωπόνων ΕΛΓΑ

Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ.641/21-7-2004 Ψήφισμα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας που αφορά στην αναγκαία άμεση ανανέωση των συμβάσεων των γεωπόνων ΕΛΓΑ, η εμπειρία των οποίων είναι απαραίτητη για την αντικειμενική και έγκαιρη εκτίμηση των ζημιών στην αγροτική παραγωγή.

        O βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς