Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εθνικό Οδικό Δίκτυο Τρίπολης - Καλαμάτας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/7/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2004

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Εθνικό Οδικό Δίκτυο Τρίπολης - Καλαμάτας

Σας διαβιβάζω το από 26-07-04 υπόμνημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου) προς τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με τη μη αποπεράτωση του Εθνικού Οδικού Δικτύου Τρίπολης – Καλαμάτας, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στους κατοίκους της περιοχής και ανασταλτικό παράγοντα για την τουριστική ανάπτυξη του Ν. Μεσσηνίας και παρακαλούμε να παρέμβετε άμεσα για την επίλυσή τους.

          O βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς