Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αίτημα Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Μεσσηνίας σχετικά με τους ελεγκτές ιατρούς.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/7/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2004

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΘΕΜΑ: Αίτημα Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Μεσσηνίας σχετικά με τους ελεγκτές ιατρούς.

Σας διαβιβάζω το από 28-06-2004 Υπόμνημα του Δ.Σ. και των μελών του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Μεσσηνίας σχετικά με την επαναφορά των Ελεγκτών ιατρών του Δημοσίου στο Νομαρχιακό Διοικητήριο, ώστε να είναι προσβάσιμοι από τους συνταξιούχους και παρακαλώ να παρέμβετε για την επίλυση του θέματος το ταχύτερο δυνατόν. .

    O βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς