Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Παράνομη Μετάθεση Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/7/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Δημόσιας Τάξης

ΘΕΜΑ: Παράνομη Μετάθεση Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος

Κύριε Υπουργέ,

Με την υπ’αριθμ. 26546 Φ202.2/27-05-04 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, κοινοποιήθηκαν στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος οι μεταθέσεις των Αξιωματικών του Σώματος. Μεταξύ των μεταθέσεων αυτών είναι και η μετάθεση του Αντιπυράρχου 7492 Κουβέλη Νικολάου από την Π.Υ. Γαργαλιάνων στη Π.Υ. Α/Δ Αγχιάλου.

Η μετάθεση αυτή είναι παράνομη, παράτυπη και αδικαιολόγητη για τους ακόλουθους λόγους:

  • Δεν ελήφθη υπόψη αίτηση μετάθεσης του ανωτέρω Αξιωματικού για κενές οργανικές θέσεις του βαθμού του για την Π.Υ. Α/Δ Καλαμάτας και Π.Υ. Τρίπολης, κατά παράβαση του άρθρου 10 του Π.Δ. 170/96.

  • Δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά του για τοποθέτησή του στη Π.Δ.Π.Υ. Αττικής όπου σπουδάζει ο υιός του, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ 170/96

  • Δεν παρέμεινε στην υπηρεσία που υπηρετούσε σε θέση του προηγούμενου βαθμού (άρθρο 10 ΠΔ 170/96), ενώ η θέση του καλύφθηκε από κατώτερο αξιωματικό, χωρίς αυτός να έχει συμπληρώσει το νόμιμο χρόνο για να έχει δικαίωμα μετάθεσης.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο εν λόγω Αξιωματικός έχει δύο ακόμα ανήλικα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν ειδικά μαθήματα στην Καλαμάτα και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται αλλαγή εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Αυτός είναι και ο λόγος που ζητούσε μετάθεση και για την Π.Υ. Καλαμάτας, η οποία μέχρι σήμερα καταλαμβάνεται από υπεράριθμούς Επιπυραγούς, κατά παράβαση του άρθρου 10 του Π.Δ. 170/96.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος διαβίβασε σχετική καταγγελία προς τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, για παράβαση του Κανονισμού μεταθέσεων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

  1. Προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την αποκατάσταση της διαπραχθείσας παρανομίας με την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου;

  2. Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση για τη σωρεία παράνομων κρίσεων, προαγωγών και μεταθέσεων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε οι κρίσεις αυτές να μην γίνονται απολύτως με πολιτικά κριτήρια ;

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2004

                                                                                 Ο βουλευτής

                                           Δημήτρης Κουσελάς