Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗ Του Δημήτρη Κουσελά, Βουλευτή Ν. Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών, με θέμα "Λειτουργία και Στελέχωση των γραφείων Αγροτικής Εξυπηρέτησης και Συμβούλων του Αγρότη στα ΚΕΠ των Αγροτικών Δήμων"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/6/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:α) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
                                            β) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Κύριοι Υπουργοί,

Με την από 15-7-2003 επιστολή μου προς τον τότε Υπουργό Γεωργίας κ. Δρυ, που κοινοποιήθηκε στον Πρωθυπουργό κ. Σημίτη, είχα επισημάνει τη σημαντική έλλειψη πληροφόρησης, διοικητικής διευκόλυνσης και τεχνικο-οικονομικής υποστήριξης για τους αγρότες μας, καταλήγοντας στην πρόταση δημιουργίας, σε κάθε δήμο με αγροτικό πληθυσμό, Κέντρων Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης, που να διαθέτουν κατάλληλη στελέχωση και πληροφοριακή υποδομή, αλλά και να διεκπεραιώνουν θέματα επιδοτήσεων, αγροτικών συντάξεων, συμβουλών για τις καλλιέργειες, αποζημιώσεων κλπ, που αφορούν ειδικά τους αγρότες.

Σε άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μου, το ΥΠΕΣΔΔΑ αποφάσισε να επεκτείνει τη λειτουργία των ΚΕΠ, για να καλύψει τις ανάγκες ενημέρωσης και πληροφόρησης των αγροτών, δημιουργώντας ειδικά γραφεία- «Γωνιά του Αγρότη» στα ΚΕΠ αγροτικών δήμων. Αυτά στελεχώθηκαν με γεωτεχνικούς, οικονομολόγους κλπ, οι οποίοι προσλήφθηκαν με 8μηνες συμβάσεις, μετά από ειδική επιμόρφωση. Τον Ιανουάριο του 2004, ξεκίνησε πιλοτικά η λειτουργία 20 ειδικών γραφείων – «Γωνιάς του Αγρότη», στα ΚΕΠ ισάριθμων αγροτικών δήμων, η οποία αξιολογήθηκε ιδιαίτερα θετικά από τους τοπικούς φορείς και τους ενδιαφερόμενους αγρότες.

Στη βάση αυτή, το Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ εξήγγειλε τη γενικευμένη λειτουργία «Συμβούλου του Αγρότη», καθώς και ειδικών υπηρεσιών πληροφόρησης-εξυπηρέτησης αγροτών στα ΚΕΠ των αγροτικών δήμων.

Επίσης, το Πρόγραμμα της Ν.Δ αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκαν κατ’ επανάληψη στην ανάγκη ίδρυσης «Τοπικών κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης», με ανάλογο αντικείμενο, χωρίς όμως να προσδιορίζεται κατά πόσον αυτά θα λειτουργήσουν στα ΚΕΠ των αγροτικών δήμων ή ως αυτοτελές δίκτυο, σε διαφορετική βάση.

Επειδή το θέμα έχει άμεση και προφανή σημασία για την αξιοποίηση μιας ήδη σημαντικής θετικής εμπειρίας, σχετικά με την πληροφόρηση, την υποστήριξη και την εξυπηρέτηση των αγροτών όλης της χώρας, αλλά και για την πληρέστερη αξιοποίηση του διαθέσιμου επιστημονικοτεχνικού δυναμικού στην περιφέρεια,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

  1. Προτίθενται να συνεχίσουν και να γενικεύσουν τη λειτουργία γραφείων Αγροτικής εξυπηρέτησης και Συμβούλων του Αγρότη στα ΚΕΠ των αγροτικών δήμων της χώρας;

  2. Εάν όχι, πότε και με ποιο τρόπο προτίθενται να χειρισθούν τις σημαντικές ανάγκες ενημέρωσης, συμβουλευτικής- οικονομικοτεχνικής υποστήριξης των αγροτών μας ;

  3. Με ποιο τρόπο θα διασφαλίσουν τους πόρους, τις υποδομές και την αναγκαία στελέχωση των αντίστοιχων υπηρεσιών ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης ;

    Αθήνα, 29 Ιουνίου 2004

             Ο Βουλευτής

    Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ