Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εκσυγχρονισμός συρμών και σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/6/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2004

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΘΕΜΑ: Εκσυγχρονισμός συρμών και σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου.

Σας διαβιβάζω την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5968- 22/6/2004 επιστολή του Συντονιστικού Οργάνου παραγωγικών τάξεων Ν. Μεσσηνίας σχετικά με την προβληματική κατάσταση και τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου, αλλά και την άμεση αξιοποίηση από τον ΟΣΕ τροχαίου υλικού (railbus) τα οποία παραμένουν στα μηχανοστάσια, ενώ θα μπορούσαν ήδη να έχουν δοθεί στην κυκλοφορία, στη γραμμή Καλαμάτας- Κυπαρισσίας.

    O βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς