Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 8 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του Δημήτρη Κουσελά, Βουλευτή Ν. Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, προς τoν Υπουργό Δημόσιας Τάξης, με θέμα "Άδικες κρίσεις των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/6/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Για τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης

Κύριε Υπουργέ,

Η φυσική και πολιτική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος,ύστερα από τις άδικες κρίσεις των αξιωματικών, με τις οποίες καρατομήθηκαν ικανότατοι πυροσβέστες, προχώρησε στην επιλογή και προαγωγή αξιωματικών με τα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με μόνο και αποκλειστικό κριτήριο την πολιτική και ιδεολογική ταύτισή τους με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι μεταθέσεις των αξιωματικών που αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην εδραίωση ενός σκληρού κομματικού κράτους.

Οι προαναφερόμενες μεταθέσεις-διώξεις είναι άδικες και παράνομες, γιατί πάσχουν από έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης και ειδικότερα:

- Μειώθηκε η πυρασφάλεια των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων γιατί εκδιώχθηκαν αξιωματικοί που κατέχουν μέχρι σήμερα καίριες θέσεις, τόσο για την ομαλή όσο και ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, σε σχέση με την αντιμετώπιση οποιασδήποτε φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής, καθώς και ασύμμετρης άπειλής. Ενδεικτικά αναφέρω τους εξής:

  • Αντιπύραρχο Μπαρμπαρούση Νικόλαο, ο οποίος μετατίθεται από την Δ.Α.Ο.Α. στην Π.Υ. Χίου. Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της σύμβασης με την εταιρεία SAIC για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων επικοινωνίας.

  • Αντιπύραρχο Κούτρη Περικλή, ο οποίος μετατίθεται από ΤΟ Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) στην Π.Υ. Ρόδου. Κατέχει τη θέση του διευθυντή της διεύθυνσης Πυρασφάλειας του Α.Π.Σ. και έχει εκπαιδευθεί στην αντιμετώπιση Ραδιολογικού - Βιολογικού - Χημικού Πολέμου.

  • Αντιπύραρχο Λιόντο Παναγιώτη, ο οποίος μετατίθεται από Διοικητής του Ολυμπιακού Χωριού στην Π.Υ. Βόλου.

  • Πυραγό Καλαϊδόπουλο Αντώνιο, ο οποίος μετατίθεται από τη Γ.Α.Υ.Π.Σ. Αθήνας στην Π.Υ. Μύρινας Λήμνου. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. και είναι εκπαιδευμένος στο σύστημα TETRA, όπως επίσης είναι και υπεύθυνος για την αποτελεσματική του λειτουργία.

- Μέχρι σήμερα η πρακτική των μεταθέσεων ήταν προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος (μείωση των εξόδων καταθέσεων), όσο και προς όφελος των αξιωματικών, καθώς καλύπτονταν οι κενές οργανικές θέσεις από αξιωματικούς που υπηρετούσαν ως υπεράριθμοι στην πλησιέστερη πόλη από αυτήν που δημιουργείτο η προς κάλυψη οργανική θέση (Κανονισμός Μεταθέσεων Αξιωματικών). Τώρα πλέον με τις μεταθέσεις αυτές, καλύπτονται επιτηδευμένα οι πλέον μεγαλύτερες σε απόσταση οργανικές θέσεις αφού αποσκοπούν στην ψυχική, οικονομική, ηθική και οικογενειακή εξόντωση των αξιωματικών,όπως ενδεικτικά:

  • Αντιπύραρχος Γεωργακόπουλος Σωτήριος, μετατίθεται από το Α.Π.Σ. στην Π.Υ. Φλώρινας.

  • Πυραγός Μπότσαρης Νικόλαος, μετατίθεται από Α.Π.Σ. στην Π.Υ. Διδυμοτείχου.

Είναι πρώτη φορά μετά από την περίοδο 1989-1993, που αξιωματικοί με τόπο συμφερόντων Αθήνα είτε Νότιο Ελλάδα γενικά, καλύπτουν κενές οργανικές θέσεις στη Βόρειο Ελλάδα, καθόσον λόγω της ύπαρξης πολλών υπεράριθμων αξιωματικών με τόπο συμφερόντων πόλεις της Βορείου Ελλάδος, οι κενές οργανικές θέσεις που δημιουργούνται καλύπτονται από αυτούς.

- Οι μεταθέσεις είναι επιλεκτικές και έχουν ως κριτήριο τη μη πολιτική ταύτιση των μετακινούμενων αξιωματικών με το κυβερνών κόμμα. Δεδομένου ότι οι μεταθέσεις, σε αριθμό αξιωματικών, είναι κατάφορα παράνομες, αφού αυτοί είχαν ήδη μετατεθεί στο άμεσο παρελθόν για κάλυψη οργανικών θέσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Πύραρχος Δημόπουλος Γεώργιος και Αντιπύραρχος Λιόντος Παναγιώτης. Αλλά και όσο αφορά αυτούς που μετακινούνται για πρώτη φορά, δεν τηρήθηκαν ουσιώδη αξιοκρατικά κριτήρια.

- Κατά παράβαση της Απόφασης Κατανομής Οργανικής Δύναμης Προσωπικού του Π.Σ. σε ορισμένες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, όπως η Υπηρεσία της Καλαμάτας, δεν μετατέθηκαν προς κάλυψη κενών θέσεων σε άλλες περιοχές ως όφειλαν οι υπάρχοντες υπεράριθμοι αξιωματικοί, επειδή αποκλειστικά και μόνο πρόσκεινται ιδεολογικά στην κυβερνt1Uσα παράταξη. Απόρροια τούτου, που σημειωτέον είναι μία από τις πολλές ομοειδείς περιπτώσεις, ήταν η μη κάλυψη των αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων σε άλλες περιοχές με αποτέλεσμα την ανισορροπία κατανομής της δύναμης των αξιωματικών στη χώρα και ως εκ τούτου την εξασθένηση της πυρασφάλειας.

- Παράνομα δεν επέστρεψαν οι αξιωματικοί που ήδη είχαν καλύψει κενές οργανικές θέσεις στη νησιωτική Ελλάδα, παρόλο που αναφέρεται ρητά στον Κανονισμό Μεταθέσεων ότι μετά την πάροδο ενός έτους η Υπηρεσία τους επαναφέρει στον τόπο συμφερόντων τους ή στην πλησιέστερη πόλη όταν το πρώτο καθίσταται αδύνατο. Οι θέσεις των επαναφερθέντων αξιωματικών καλύπτονται με άλλους οι οποίοι είναι αμετάθετοι.

Κύριε Υπουργέ,

Οι συγκεκριμένες μεταθέσεις αποσκοπούν και στην εμπέδωση κλίματος πολλαπλών πιέσεων και ηθικών μειώσεων στους αξιωματικούς από τις επικρατούσες ακραίες ομάδες που δρουν κάτω από την ανοχή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος που λειτουργεί ως κομματάρχης, με μοναδικό κριτήριο και προσόν την κομματική ταυτότητα των αξιωματικών.

Μετά τα παραπάνω ερωτάστε κύριε Υπουργέ:

Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να αποκαταστήσετε τις αδικίες που έχουν διαπραχθεί, αλλά και τη νομιμότητα στις διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών του Πυροσβεστικού Σώματος ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές:

Μιχάλης Καρχιμάκης

Θάνος Μωραϊτης

Γιάννης Παρασκευάς

Κώστας Τσίμας

Αγγελος Μανωλάκης

Νίκος Σαλαγιάννης

Νόρα Κατσέλη

Βαγγέλης Παπαχρήστος

Δημήτρης Κουσελάς