Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ικανοποίηση αιτημάτων κατοίκων Αλτομιρών Δήμου Αβίας Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/6/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.

Αθήνα, 22 Iουνίου 2004

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Τους Υπουργούς Πολιτισμού και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

ΘΕΜΑ: Ικανοποίηση αιτημάτων κατοίκων Αλτομιρών Δήμου Αβίας Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω το από 17-6-2004 Υπόμνημα Επιτροπής κατοίκων των Αλτομιρών Δήμου Αβίας Μεσσηνίας, για την αναγνώριση του ως άνω οικισμού ως αξιόλογου παραδοσιακού οικισμού της Δυτικής Μάνης και για την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου, σε διαδρομή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τουριστικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι πρόταση κήρυξης των Αλτομιρών ως αμιγώς διατηρητέου οικισμού υπάρχει ήδη στην υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού στην Καλαμάτα.

     O βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς