Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μεταφορά Στάσης ΟΣΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/6/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2004

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΘΕΜΑ: Μεταφορά Στάσης ΟΣΕ

Σας διαβιβάζω το από 28-02-2003 αίτημα κατοίκων της περιοχής Καλονερού του Δήμου Αυλώνας του Ν. Μεσσηνίας, για επαναφορά της στάθμευσης των αμαξοστοιχιών του ΟΣΕ στη θέση Βουνάκι του ανωτέρου Δήμου και παρακαλώ να παρέμβετε για την επίλυση του θέματος

    O βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς