Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Παράνομη αμμοχαλικοληψία από την κοίτη του ποταμού Νέδα, Δημ. Διαμερίσματος Δήμου Αυλώνος Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/6/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Τους Υπουργούς ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α.

ΘΕΜΑ: Παράνομη αμμοχαλικοληψία από την κοίτη του ποταμού Νέδα, Δημ. Διαμερίσματος Δήμου Αυλώνος Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω το από 27-3-2003 αίτημα κατοίκων του Δ.Δ. Καρυών Δήμου Αυλώνος Μεσσηνίας για την αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον και την προστασία των ιδιοκτησιών τους, που θίγονται από την αυθαίρετη, συνεχή και ανεξέλεγκτη αμμοχαλικοληψία και τη ρήψη ογκολίθων στον ποταμό Νέδα. Βάσει των συνημμένων στην παρούσα, η ανωτέρω δραστηριότητα είχε ήδη κριθεί ως παράνομη από την υπ’ αριθ. 123295/18-2-03 ‘Εκθεση του ειδικού Σώματος Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, ο δε Δήμος Αυλώνος με την 62/2003 απόφαση Δ.Σ. είχε αποφασίσει να κινηθεί δικαστικώς.

Παρά ταύτα, ουδείς αρμόδιος φορέας κινήθηκε μέχρι σήμερα ώστε να σταματήσει η ως άνω παράνομη και βλαβερή για το περιβάλλον και μάλιστα σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δραστηριότητα.

     O βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς