Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/6/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2004

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Το Υπουργείο Πολιτισμού

ΘΕΜΑ: ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Σας διαβιβάζω την από 03-06-2004 επιστολή του Οργανισμού Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας σχετικά με την κακή κατάσταση του Κάστρου της πόλης και με τον κίνδυνο της επικείμενης κατάρρευσής του.

         O βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς