Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ασφάλιση Ελαιοτριβέων στο ΤΕΒΕ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/6/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.

Αθήνα, 09 Ιουνίου 2004

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση Ελαιοτριβέων στο ΤΕΒΕ.

Σας διαβιβάζω την από 11-5-2004 επιστολή του Πανμεσσηνιακού Συλλόγου Ελαιοτριβέων, με την οποία ζητούν την επέκταση του καθορισμού των κριτηρίων ασφάλισης στο ΤΕΒΕ και για τα νομικά πρόσωπα, όπως αυτά ισχύουν και για τις ατομικές επιχειρήσεις.

         O βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς