Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εθνικό δίκτυο Τρίπολης-Καλαμάτας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/6/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ

                      ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων .

ΘΕΜΑ: Εθνικό δίκτυο Τρίπολης-Καλαμάτας

Κύριε Υπουργέ,

Η ολοκλήρωση του εθνικού δικτύου Τρίπολης –Καλαμάτας αποτελεί έργο κομβικής σημασίας για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της Μεσσηνίας, καθώς και ολόκληρης της Πελοποννήσου. Ο Πρωθυπουργός, στην ομιλία του στην Καλαμάτα στις 25-2-2004, δεσμεύτηκε για άμεση ολοκλήρωση αυτού του έργου. ‘Όμως:

· Η ανάθεση του έργου της σήραγγας Ραψομμάτη και των τμημάτων πριν και μετά από αυτήν, που είχαν προκηρυχθεί στις 5-5-2003, αλλά είχε καθυστερήσει λόγω προσφυγών από εργολάβους, οι οποίες απερρίφθησαν από το ΣτΕ το Νοέμβριο του 2003, εξακολουθεί να εκκρεμεί.

· Τα τμήματα : Νότια είσοδος Τρίπολης – Αθήναιο και Α/Κ Ασέας, μήκους 11 χλμ, Λεύκτρο – Παραδείσια μήκους 7,1 χλμ. και Τσακώνα – Καλαμάτα, μήκους 32,5 χλμ, μαζί με τον περιφερειακό δακτύλιο Καλαμάτας, είχε προγραμματιστεί να κατασκευαστούν με το σύστημα της παραχώρησης. Τα τεύχη δημοπράτησης είχαν ετοιμαστεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση, για να δοθούν στις αρχές του χρόνου στους 3 ενδιαφερόμενους κατασκευαστικούς ομίλους και μέχρι τις 31-6-2004 οι όμιλοι θα έπρεπε να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ώστε στο β’ εξάμηνο του 2004 να γίνει η αξιολόγηση. ‘Όμως μέχρι σήμερα τίποτα από όσα είχαν προγραμματισθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση δεν υλοποιείται.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1) Γιατί καθυστερεί η ανάθεση του έργου για τη σήραγγα Ραψομμάτη, αφού εδώ και καιρό λύθηκε το θέμα των ενστάσεων;

2) Γιατί δεν δόθηκαν ακόμα τα τεύχη δημοπράτησης και γιατί δεν τηρείται η προγραμματισμένη διαδικασία για τα άλλα 3 κομμάτια του έργου (νότια είσοδος Τρίπολης – Αθήναιο και Α/Κ Ασέας, Λεύκτρο – Παραδείσια, Τσακώνα – Καλαμάτα), που θα κατασκευαστούν με το σύστημα της παραχώρησης;

3) Τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού για «άμεση ολοκλήρωση του εθνικού δικτύου Τρίπολης-Καλαμάτας» ;

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004

                                                                                Ο βουλευτής

                                                                                    Δημήτρης Κουσελάς