Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 35 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του Δημήτρη Κουσελά, προς τoν Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, με θέμα "Αύξηση των Τιμών των Εισιτηρίων στην Ακτοπλοΐα"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/6/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την συνεχιζόμενη αμηχανία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μπροστά στις απαιτήσεις και τις αμφισβητήσεις των διαχειριστών των ακτοπλοϊκών εταιρειών όσον αφορά το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

 • Την άρνηση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας να ενισχύσει τη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών (ΡΑΘΕ) θεσμού με αποκλειστική αρμοδιότητα στους προληπτικούς ελέγχους για την αποτροπή εναρμονισμένων πρακτικών στην ακτοπλοϊα και θερμά αποδεκτού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 • Την συνεχιζόμενη αμφισβήτηση από τους εκπροσώπους των ακτοπλοϊκών εταιρειών για την δυνατότητα της Κυβέρνησης να επιβάλλει ανώτατη τιμή στα εισιτήρια της οικονομικής θέσης των πλοίων για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 • Τις δηλώσεις του Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής πολιτικής στις 2 Ιουνίου 2004 για την ανάγκη αύξησης των τιμών των εισιτηρίων.

 • Το γεγονός ότι αύξηση των τιμών στα εισιτήρια της ακτοπλοϊας σε συνδυασμό με τη γενικευμένη ακρίβεια, έχει σημαντικές επιπτώσεις στις τοπικές οικονομίες των νησιών, στον περιορισμό της τoυριστικής κίνησης και την ανάσχεση της ανάπτυξης σε ολόκληρη την παράκτια Ελλάδα.

 • Το γεγονός ότι δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις για εκπτώσεις για τις θεσμοθετημένες κατηγορίες επιβατών

Επερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Για την απροθυμία του ΥΕΝ να λάβει μέτρα για να αποτρέψει την εμφάνιση καρτέλ και εναρμονισμένων πρακτικών στην ακτοπλοϊα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της αυξημένης τουριστικής κίνησης λόγω θέρους και Ολυμπιακών Αγώνων,

  • Για την αντίφαση ανάμεσα στον ΥΕΝ και στον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής όσο αφορά την αύξηση των τιμών των εισιτηρίων.

  • Για την αδράνεια να λάβει μέτρα για την ενίσχυση του δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και την αντιμετώπιση ζωτικών συγκοινωνιακών πρoβλημάτων επικοινωνίας των νησιών.

  • Για την απροθυμία να αναλάβει πρωτoβoυλίες για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσΙας όσο αφορά στις συνθήκες εργασίας των ναυτικών της ακτοπλοϊας, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των συγκοινωνιών.

  • Για την ασάφεια όσο αφορά το καθεστώς χορήγησης εκπτώσεων για εισιτήρια των πλοίων που ισχύει σήμερα.

Αθήνα 3 -6-2004

Οι επερωτώντες Βουλευτές

Χρήστος Παπουτσής

Γεώργιος Ανωμερίτης

Iωάννης Διαμαντίδης

Κων/νος Καϊσερλής

Γεώργιος Πασχαλίδης

Παναγιώτης Ρήγας

Ελπίδα Τσουρή

Χρήστος Βερελής

Ιωάννης Δριβελέγκας

Μιχάλης Καρχιμάκης

Bασlλειoς Κεγκέρογλου

Δημήτρης Koυσελάς

Ευστάθιος Κουτμερίδης

Λάζαρος Λωτίδης

Iωάννης Μανιάτης

Αθανασία Μερεντίτη

Αθανάσιος Μωραϊτης,

Αθανάσιος Παπαγεωργίου

Παναγιώτης Σγουρίδης

Στέφανος Τζουμάκας

Βασίλειος Τόγιας

Απόστολος Τσοχατζόπουλος

Φώτιος Χατζημιχάλης

Δημήτρης Βαρβαρίγος

Δημήτρης Λιντζέρης

Στυλιανός Ματζαπετάκης

Γρηγόρης Νιώτης

Εμμανουήλ ‘Οθωνας

Ιωάννης Παρασκευάς

Εμμανουήλ Σκουλάκης

Εμμανουήλ Στρατάκης

Ευαγγελία Σχοιναράκη-Ηλιάκη

Εμμανουήλ Φραγκιαδουλάκης

Νικόλαος Χριστοδουλάκης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Δημήτριος Ρέππας