Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποκατάσταση ζημιών από ανεμοθύελλα - θαλασσοταραχή που έπληξαν το Νομό Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/5/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
                                   - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ,
                                   - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ .
                                   - ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση ζημιών από ανεμοθύελλα - θαλασσοταραχή που έπληξαν το Νομό Μεσσηνίας.

Κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με την από 49/69 17-5-2004 αναλυτική Έκθεση της Νομαρχίας Μεσσηνίας, σχετική με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη θεομηνία που έπληξε το Ν. Μεσσηνίας στις 5-5-2004, καθώς και με το από 11-5-2004 ψήφισμα του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ του Ν. Μεσσηνίας, προκύπτει ότι σημειώθηκαν σοβαρές καταστροφές στην Καλαμάτα, στους Γαργαλιάνοuς, στη Μαραθούπολη, στη Μικρή Μαντίνεια, στους δήμοuς Αβίας, Αίπειας, Κορώνης, Κuπαρισσίας, Φιλιατρών, Μεθώνης, στη Φοινικούντα και σε λοιπές περιοχές του Ν. Μεσσηνίας:

  • σε έργα υποδομής (λιμενικές εγκαταστάσεις, οδικό δίκτυο),

  • στα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη (βυθίσεις και καταστροφές σκαφών και αλιευτικών εργαλείων),

  • στα ιδιωτικά έργα παραλιακών τουριστικών επιχειρήσεων (διαμορφωμένοι χώροι προκυμαίας, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, υπόστεγα κλπ),

  • στην πρωτογενή παραγωγή (καλλιέργειες αμπελοειδών, πρώϊμου καρπουζιού, υπαίθριων κηπευτικών, θερμοκήπια κλπ) .

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

1) Ποια μέτρα προτίθενται να πάρουν για την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές και στα ιδιωτικά έργα των παραλιακών τουριστικών επιχειρήσεων;

2) Σκοπεύουν να αποζημιώσουν τους πληγέντες αλιείς και να τους εντάξουν, όπως και τους λοιπούς παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα, στα αντίστοιχα προγράμματα του ΕΛΓΑ ;

3) Προτίθενται να προβούν άμεσα στην ταχεία και αντικειμενική εκτίμηση των ζημιών στο πάγιο και φυτικό κεφάλαιο των παραγωγών του Ν. Μεσσηνίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των παραγωγών και των γεωπόνων των τοπικών διευθύνσεων Γεωργίας;

4) Θα αποζημιωθούν οι πληγέντες παραγωγοί, το αργότερο εντός διμήνου, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, καθ ότι ήδη βρίσκονται σε αδιέξοδο;

Αθήνα, 25 Μαϊου 2004

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτρης Κουσελάς

Πέτρος Κατσιλιέρης