Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Γενετικώς τροποποιημένοι Οργανισμοί (Γ.Τ.Ο).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/5/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα

Αθήνα, 12 Μαϊου 2004

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Γενετικώς τροποποιημένοι Οργανισμοί (Γ.Τ.Ο).

Σας διαβιβάζω την υπ’ αριθμ. 32/5-4-04 ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας, για τον περιορισμό της παραγωγής, καλλιέργειας και διάθεσης Γ.Τ.Ο, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

    O βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς