Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Χρήση πετρελαίου αλιευτικών σκαφών παράκτιας Αλιείας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/5/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:
Α
) Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Β) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Χρήση πετρελαίου αλιευτικών σκαφών παράκτιας Αλιείας

Κύριοι Υπουργοί,

Η παρεχόμενη από το νόμο δυνατότητα εφοδιασμού με καύσιμα για τη λειτουργία των σκαφών των αλιέων παράκτιας αλιείας του Νομού Μεσσηνίας, λόγω έλλειψης ειδικών δεξαμενών πετρελαίου και για άλλους λόγους, δημιουργεί δυσκολίες στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν πετρέλαιο λιανικής πώλησης, σε αντίθεση με άλλες περιοχές της χώρας, όπου υπάρχει η αντίστοιχη υποδομή.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

  1. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβουν για τη διευκόλυνση των αλιέων σε περιοχές που δεν λειτουργούν ειδικές εγκαταστάσεις, όπως στο νομό Μεσσηνίας;

  2. Εάν προτίθενται να επεκτείνουν την εφαρμογή του νόμου σχετικά με την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, που ισχύει για τους αγρότες και στους αλιείς της χώρας.

Αθήνα, 6 Μαίου 2004

                                                                Ο βουλευτής

                                                                             Δημήτρης Κουσελάς