Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ "Αντιμετώπιση κερδοσκοπικών φαινομένων στην αγορά των υγρών καυσίμων"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/4/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ Α) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΟΥΦΑ
                                                 Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                     κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ

Αθήνα, 29 Απριλίου 2004

ΘΕΜΑ: "Αντιμετώπιση κερδοσκοπικών φαινομένων στην αγορά των υγρών καυσίμων"

 

Οι ανατιμήσεις στα υγρά καύσιμα διαδέχονται η μία την άλλη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ξεπέρασε τα 0,80 λεπτά/λίτρο. Η Κυβέρνηση ενώ καταγγέλλει φαινόμενα κερδοσκοπίας και προεδρεύει σε συσκέψεις φορέων και παραγόντων της αγοράς αρνείται να αντιληφθεί ότι η αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας γίνεται μόνο με αποφασιστικούς ελέγχους στην αγορά.
Έλεγχους που προϋποθέτουν ισχυρή πολιτική βούληση για την προστασία των καταναλωτών. Επίσης, αρνείται να αντιληφθεί ότι η απελευθέρωση της αγοράς δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ασυδοσία των κερδοσκόπων.
Η αντίληψη της Κυβέρνησης ότι τις τιμές «ρυθμίζει» η αγορά την οδηγεί σε ρόλο θεατή.
Έτσι αδυνατεί να απαντήσει στο ερώτημα που θέτει ο κάθε καταναλωτής γιατί κατά τη διάρκεια του πολέμου στο ΙΡΑΚ όταν η ισοτιμία ΕΥΡΩ-ΔΟΛΑΡΙΟΥ ήταν κατώτερη από τη σημερινή και οι τιμές αργού πετρελαίου σχεδόν οι ίδιες ο καταναλωτής πλήρωνε τα καύσιμα περίπου 10% φθηνότερα.
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Θα προχωρήσουν σε εντατικοποίηση ελέγχων ποιότητας και των EX FACTORY τιμών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία;

  2. Θα επιβάλλουν κυρώσεις στους παραβάτες;

  3.  Θα επιβάλλουν ανώτατο όριο τιμών σε περιοχές που ξεφεύγουν των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού και παρατηρούνται φαινόμενα εναρμόνισης των τιμών;

  4. Υπάρχει σκέψη στην Κυβέρνηση για μείωση της φορολογίας;

                                                                                                                       Οι Ερωτώντες Βουλευτές

                                                                                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

                                                                                                                       ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

                                                                                                                       ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ