Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Του Δημήτρη Κουσελά, Βουλευτή Ν. Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, προς τον Υπουργο Δικαιοσύνης, με θέμα "Ίδρυση μόνιμου Εφετείου στην Καλαμάτα"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/4/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας

Πολιτ. Γραφείο: Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα

Αναφορά

Προς τονΥπουργό Δικαιοσύνης

Κύριε Υπουργέ,

Όπως είναι ήδη γνωστό από τις αρχές της δεκαετίας του έτους 1990 η Καλαμάτα έχει ορισθεί μεταβατική έδρα του Εφετείου Ναυπλίου για την εκδίκαση όλων των υποθέσεων αρμοδιότητας Τριμελούς Εφετείου ως Πρωτοβαθμίου και Δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, καθώς και των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Στην Καλαμάτα ως μεταβατική / έδρα του Εφετείου Ναυπλίου εκδικάζονται ήδη υποθέσεις της αρμοδιότητος του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και πέραν τούτων της αρμοδιότητος του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας και Γυθείου.

Ο αριθμός των υποθέσεων που εκδικάζονται είναι ο μεγαλύτερος από τις περισσότερες - αν όχι από όλες - τις μεταβατικές έδρες Εφετείων σ ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.

Στο δικαστικό κατάστημα Καλαμάτας ο τρίτος όροφος και το ήμισυ του δευτέρου ορόφου, είναι ειδικά διαμορφωμένος και προορίζεται για την στέγαση των υπηρεσιών του Εφετείου. Πέραν αυτού ήδη (λόγω μεταβατικής έδρας και πλήθους υποθέσεων) λειτουργεί οργανωμένη Γραμματεία Εφετείου για την εξυπηρέτηση των εκδικαζομένων υποθέσεων.Στο δε ισόγειο υπάρχουν επτά αίθουσες συνεδριάσεων. Έχει αρμοδίως υπολογισθεί ότι για την πλήρη λειτουργία μονίμου Εφετείου στην Καλαμάτα χρειάζονται μόνον τρεις Εφέτες ένας Εισαγγελέας και ένας Αντιεισαγγελέας Εφετών.

Από την μεταβατική έδρα του Εφετείου στην Καλαμάτα εξυπηρετούνται ήδη κάτοικοι δύο Νομών, της Μεσσηνίας και της Λακωνίας (Γύθειο), οι οποίοι παλαιότερα μετέβαιναν στο Ναύπλιο για τις υποθέσεις τους

Η μεταβατική έδρα ωστόσο δεν επιλύει τα προβλήματα των πολιτών που έχουν ένδικες υποθέσεις, ούτε εξυπηρετεί την απονομή δικαιοσύνης όπως θα έπρεπε. Διευκολύνει εν μέρει, αλλά όχι πλήρως. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει μια υπόθεση που δικάζεται στην μεταβατική έδρα του Εφετείου, δεν έχει άμεση πρόσβαση ούτε στον φάκελό του, ούτε μπορεί να ενεργήσει ευχερώς και εγκαίρως διάφορες αναγκαίες προδικαστικές ενέργειες Γι αυτές τις τελευταίες αναγκάζεται να μεταβαίνει στο Ναύπλιο. Αλλά και το Δημόσιο ξοδεύει περισσότερα με την μεταβατική έδρα αφού σε κάθε δικάσιμο καταβάλλει επιπλέον χρήματα για τις ανάγκες μετάβασης των Εφετών και τη διαμονή τους επί τριήμερο - πολλές φορές - στην Καλαμάτα.

Πέραν τούτων ούτε την ορθή απονομή της δικαιοσύνης εξυπηρετεί η μεταβατική έδρα (όπως άλλωστε και κάθε μεταβατικό Δικαστήριο) του Εφετείου αφού ο όγκος των υποθέσεων που πρέπει να δικαστούν είναι τεράστιος με αποτέλεσμα την υπερφόρτωση των πινακίων (κάτι που μπορεί να αποβεί εις βάρος της ουσίας μιας υπόθεσης) και τις μακρινές χρονικά δικασίμους. Σήμερα για παράδειγμα, προσδιορίζονται υποθέσεις για το έτος 2006.

Άλλωστε, υπάρχει δέσμευση της πολιτείας για την ίδρυση μονίμου Εφετείου στη Καλαμάτα καθ όσον το 1991 ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης με έγγραφό του είχε υποχρεώσει το Νομάρχη Μεσσηνίας να χρηματοδοτήσει το ανεγειρόμενο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου για να στεγασθεί το υπό ίδρυση Μόνιμο Εφετείο.

Τέλος, δεν υφίσταται διαφωνία μεταξύ των Δικηγορικών Συλλόγων Ναυπλίου και Καλαμάτας καθ όσον με το ΠΔ 36/1996 έχουν μεταβιβασθεί στη Καλαμάτα όλες οι αρμοδιότητες του μονίμου Εφετείου.

Η μεταβατική έδρα του Εφετείου Ναυπλίου ήταν και είναι μία προσωρινή λύση. Ήταν και είναι η λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης (και πολλές φορές των πολλαπλών μετακινήσεων) των πολιτών δύο νομών προκειμένου να επιδιώξουν την δικαστική επίλυση των υποθέσεών τους και να τύχουν της απονομής της δικαιοσύνης. Αλλά η απονομή του δικαίου δεν μπορεί να αρκείται στο προσωρινό. Δεν υπάρχει «πρόχειρη» δικαιοσύνη. Το μεταβατικό Δικαστήριο είναι αναγκαίο κακό για την ευνομούμενη πολιτεία, και όχι επιδιώξιμη πρακτική. Έτσι η ορθή απονομή δικαιοσύνης ΑΠΑΙΤΕΙ το μόνιμο Δικαστήριο. Αυτός είναι ο κανόνας. Το άλλο (μεταβατικό) είναι η εξαίρεση.

    Η μονιμοποίηση του _Εφετείoυ επιβάλλεται να γίνει οτην Καλαμάτα:

  1. Για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης, με την γρήγορη και εμπεριστατωμένη εκδίκαση των υποθέσεων,

  2. Για την αποσυμφόρηση του όγκου των υποθέσεων του Εφετείου Ναυπλίου,

  3. Για εξοικονόμηση πόρων του Δημοσίου,

  4. Για την εξυπηρέτηση των κατοίκων δύο και εν δυνάμει τριών Νομών,

  5. Γιατί υπάρχει η κτιριακή υποδομή αφού στο Δικαστικό Κατάστημα της Καλαμάτας μπορούν να στεγασθούν άνετα όλες οι Υπηρεσίες του μονίμου Εφετείου,

  6. Τέλος, γιατί ουδένα βλάπτει οικονομικά, ενώ αντιθέτως ωφελεί τους κατοίκους των Νομών που υπάγονται σ αυτό και την πόλη της Καλαμάτας.

                                                                                     Ο Βουλευτής

                                                                                     Δημήτρης Κουσελάς