Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αδιαφορία και κυβερνητική ασυνέπεια στη διαχείριση του υδάτινων πόρων στο λεκανοπέδιο Αττικής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/12/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :11048/4-12-08
Ημερομηνία Κατάθεσης :04.12.2008
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
 
1) Οικονομίας& Οικονομικών, κ. Γ. Αλογοσκούφη
 
2) ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κ. Γ. Σουφλιά
 
3) Ανάπτυξης, κ. Χ. Φώλια
 
ΘΕΜΑ: Αδιαφορία και κυβερνητική ασυνέπεια στη διαχείριση του υδάτινων πόρων στο λεκανοπέδιο Αττικής 

Είναι γνωστό ότι διανύουμε μία παρατεταμένη περίοδο περιορισμένων βροχοπτώσεων, με το 2009 να αναμένεται ακόμα πιο δύσκολο, ειδικά για τις περιοχές από όπου υδροδοτείται το λεκανοπέδιο της Αττικής. Τα αποθέματα των ταμιευτήρων της ΕΥΔΑΠ έχουν μειωθεί κατά σχεδόν 50% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, αφήνοντας διαθέσιμο υπόλοιπο λιγότερο από 425 εκατ. κυβικά μέτρα, με τη μέση ετήσια κατανάλωση στο λεκανοπέδιο να φτάνει τα 400 εκατ. κυβικά μέτρα, χωρίς να λάβουμε υπόψη την αυξητική τάση της κατανάλωσης που διαπιστώνεται κάθε έτος. Επομένως, με δεδομένα τα υφιστάμενα αποθέματα και την παρατηρούμενη μείωση των βροχοπτώσεων, αν όχι ανομβρία, η πρωτεύουσα κινδυνεύει κυριολεκτικά να «στεγνώσει» στο άμεσο μέλλον.

 

Στα ανησυχητικά αυτά δεδομένα, προστίθενται και οι μεγάλες απώλειες νερού (διαρροές) που διαπιστώνονται στο μη συντηρημένο δίκτυο υδροδότησης της ΕΥΔΑΠ που αγγίζουν το 30% και που τελικά αυξάνουν τον κίνδυνο μη επάρκειας των υδατικών αποθεμάτων  για το χρόνο που έρχεται.
Στο μέσο αυτής της κρίσιμης κατάστασης, η ΕΥΔΑΠ και το ΥΠΕΧΩΔΕ που την εποπτεύει, φαίνεται να μην αναλαμβάνουν δράση που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα αλλά πραγματοποιούν αποσπασματικές κινήσεις πανικού και βραχυπρόθεσμης επίλυσης του προβλήματος, όπως η έκτακτη αλλά πρόσκαιρη καμπάνια ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού και η κοστοβόρα άντληση νερού από την Υλίκη, ενώ κυρίως ευελπιστούν στην ενδεχόμενη έλευση βροχοπτώσεων.
Ειδικότερα εντοπίζεται σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση βασικών έργων ύδρευσης της Αττικής που έπρεπε να είχε υλοποιήσει το ΥΠΕΧΩΔΕ προκειμένου να έχουμε ασφαλή και χωρίς κινδύνους διακοπής παροχή νερού στους καταναλωτές και κυρίως χωρίς την περαιτέρω οικονομική επιβάρυνσή τους όμως εξαιτίας έλλειψης της απαιτούμενης υπευθυνότητας και αποφασιστικότητας από την πλευρά της κυβέρνησης, για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, δεν φαίνεται ούτε στο προσεχές μέλλον να έχουμε αντιστροφή της αρνητικής πορείας. Πρόκειται για 10 περίπου έργα άμεσης προτεραιτότητας συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. € (με τιμές 2005) για εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και κατασκευή, με κυριότερα την ολοκλήρωση του ενωτικού υδραγωγείου Μαραθώνα/Υλίκης- Μόρνου (Τμήμα Κλειδί –Δαφνούλα), καθώς και το συμπληρωματικό  υδραγωγείο υδαταγωγού Μόρνου, έργα π/υ 100 εκατ. € περίπου. Να ληφθεί δε υπόψη, ότι η πλειοψηφία των έργων αυτών είχε ενταχθεί από το 2003 σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο ύψους 400 περίπου εκατ. €, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. και βρίσκονται έκτοτε σε πολύ πρώιμο στάδιο.
Η συνεχής μείωση των κονδυλίων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με τη μεγαλύτερη να διαπιστώνεται για το 2009, στερεί τη χώρα μας από βασικά έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένων έργων διαχείρισης των υδάτινων πόρων, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών στην περίπτωση που επιδιωχθεί η χρηματοδότηση των όποιων έργων αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ και του ΥΠΕΧΩΔΕ, μέσω αυξήσεων στα τιμολόγια νερού και αποχέτευσης και επομένως μετακύληση του κόστους των έργων στους κατοίκους της πρωτεύουσας!
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2000/60, που ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το Νόμο 3199/03, απαιτείται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων λαμβάνοντας υπόψη τις οικολογικές επιπτώσεις, τις κλιματικές αλλαγές, τη δημόσια υγεία και τις αναπτυξιακές τάσεις και ανάγκες. Αυτό συνεπάγεται αλλαγές στις ευθύνες και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των αρμόδιων φορέων καθώς και στην έως τώρα  αναποτελεσματική και περιβαλλοντικά άστοχη διαχείριση του νερού από αυτούς, που αντιμετωπίζουν το νερό ως ένα αγαθό εμπορεύσιμο, με σκοπό την κάλυψη των τωρινών μόνο αναγκών.
Η μείωση του προσωπικού της εταιρείας λόγω συνταξιοδότησης την τελευταία πενταετία, είναι κατά 1.300 άτομα σε σύνολο 4.700 εργαζομένων το 2004. Οι προσλήψεις, ειδικότερα εξειδικευμένου προσωπικού είναι σχεδόν μηδενικές. Αποτέλεσμα η εταιρεία να μην μπορεί να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα τις υποχρεώσεις της, εις βάρος του δημοσίου και των καταναλωτών.
Για όλα τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 1. Γιατί δεν έχετε μέχρι τώρα υλοποιήσει το Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2003, ύψους περίπου 400 εκ. €;
 2. Ποιες οι πληρωμές για την κατασκευή έργων ενίσχυσης της Ύδρευσης Αττικής, δηλαδή περιοχές αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ, ανά έτος και για τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008;
 3. Ποιες οι δεσμεύσεις πόρων για την κατασκευή έργων, που θα σταματήσουν την απαξίωση του υδροδοτικού συστήματος του λεκανοπεδίου Αττικής και θα το ενισχύσουν;
 4. Ποια είναι τα βασικά οικονομικά, γεωγραφικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους.
 5. Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής των έργων αυτών;
 6. Με ποιό τρόπο θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των έργων αυτών;
 7. Πόσα χρήματα σκοπεύετε να διαθέσετε το 2009, ήτοι να εγγράψετε στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.Δ.Ε, για τις μελέτες των έργων αυτών και πόσα για την κατασκευή των αντίστοιχων έργων;
 8. Υφίσταται Σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των λεκανών απορροής από όπου υδροδοτείται το υδατικό διαμέρισμα της Αττικής, όπως ορίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο; Γιατί η μελέτη που είχε αναθέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης το 2003, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη; Τι κάνει η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων;
 9. Πώς θα χρηματοδοτηθούν τα έργα και πως θα καλυφθούν οι δαπάνες διαχείρισης της Ψυτάλλειας;
 10. Έχετε ολοκληρωμένο σχέδιο για την εκμετάλλευση των νερών του Βιολογικού Καθαρισμού της Ψυτάλλειας και εάν ναι γιατί δεν εφαρμόζεται;
 11. Γιατί δεν έχετε καλύψει μέχρι τώρα το ελάχιστο των αναγκαίων κενών θέσεων;
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ