Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ηλεκτρολόγοι Συνταξιούχοι ΔΕΗ-ΟΑΠ, ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΗΕ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/12/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:6068
Ημερ. Κατάθεσης:
22-12-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα: Ηλεκτρολόγοι Συνταξιούχοι ΔΕΗ-ΟΑΠ, ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΗΕ.

Η Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού ΔΕΗ, Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας, επανερχόμενη στο χρονίζον πρόβλημα του ΤΕΑΗΕ, ζητά με έγγραφό της (συννημένο) τη χορήγηση προκαταβολής, τμήματος σύνταξης, στους εξερχόμενους από την Υπηρεσία ασφαλισμένους ώστε να είναι σε θέση, μέχρι την έκδοση της οριστικής σύνταξης, να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές τους ανάγκες. Αν ληφθεί μάλιστα υπόψη το γεγονός της καθυστέρησης στη διεκπεραίωση των αιτημάτων συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων επί 14 περίπου μήνες όπως αναφέρει το παραπάνω Ταμείο σε σχετικό έγγραφό του (συννημένο το υπ’ αρίθμ. 10773/24-10-05) τότε η ανάγκη χορήγησης της εν λόγω προκαταβολής καθίσταται επιτακτική.

Σχετικά με την αναδρομική συνταξιοδότηση όλων των ασφαλισμένων στο ΤΕΑΗΕ (είτε έχουν φορέα κύριας ασφάλισης το ΙΚΑ είτε τη ΔΕΗ-ΟΑΠ) για την οποία είχατε δεσμευτεί να προωθήσετε σχετική διάταξη νόμου προς ψήφιση στη Βουλή το παραπάνω Ταμείο ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, έχουν εκδοθεί απορριπτικές αποφάσεις συνταξιοδότησης, καθόσον το θέμα δεν ρυθμίστηκε νομοθετικά ακόμη και μάλιστα με δική σας ευθύνη.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την έγκαιρη καταβολή της σύνταξης στους εξερχόμενους από την Υπηρεσία ασφαλισμένους ώστε να απαλειφθούν6 οι εύλογες διαμαρτυρίες σχετικά με την καθυστέρηση διεκπεραίωσης των σχετικών αιτημάτων για 14 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών;

    • Προτίθεται να κινήσει τις σχετικές διαδικασίες για την προώθηση στη Βουλή νομοθετικής ρύθμισης χορήγησης επικουρικής σύνταξης από το ΤΕΑΗΕ σε όλους τους ασφαλισμένους είτε έχουν φορέα κύριας ασφάλισης το ΙΚΑ είτε τη ΔΕΗ-ΟΑΠ ώστε να παύσει η άνιση μεταχείριση των συνταξιοδοτούμενων ή συνταξιοδοτηθέντων ηλεκτρολόγων και μάλιστα αυτών που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και η ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ σας έχει καταθέσει από πολύ καιρό με απόφασή του Δ.Σ. της υπεύθυνες προτάσεις;

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2005

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς