Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Στοιχεία για τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στην ειδική διάταξη του Ν. 3296/2004 (άρθρο 20) βάση της οποίας τα λογιστικά βιβλία δεν κρίνονται ανεπαρκή σε περίπτωση ανωτέρας βίας»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/12/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.:5308/1004
Ημερομηνία Κατάθεσης: 07.12.05

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία για τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στην ειδική διάταξη του Ν. 3296/2004 (άρθρο 20) βάση της οποίας τα λογιστικά βιβλία δεν κρίνονται ανεπαρκή σε περίπτωση ανωτέρας βίας»

Η υποκριτική και αναξιόπιστη φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης της Ν.Δ., που με σειρά ρυθμίσεων ευνόησε τη φοροδιαφυγή και ‘‘νομιμοποίησε’’ τη φορολογική παραβατικότητα, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά.

Με το Νόμο 3296/2004 (Δεκέμβριος 2004) θεσπίσθηκε συγκεκριμένη διάταξη με αναδρομική ισχύ (παρ. 13 του άρθρου 20), βάση της οποίας τα λογιστικά βιβλία μιας επιχείρησης δεν κρίνονται ανεπαρκή σε περίπτωση που υπάρχει καταστροφή ή απώλεια αυτών λόγω ανωτέρας βίας (σεισμοί, θεομηνίες, πυρκαγιές).

Σήμερα, ένα χρόνο μόλις μετά, με το άρθρο 45 στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για το Φ.Π.Α. στις νέες οικοδομές και τις μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου, έρχεται και την καταργεί, δημιουργώντας πληθώρα ερωτηματικών για τη σκοπιμότητα της θέσπισής της.

Επειδή η ψήφιση και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάργηση της συγκεκριμένης ρύθμισης, που αφορά ουσιαστικά έναν περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, δημιουργεί εύλογες υπόνοιες για ‘‘τακτοποίηση’’ όσων είχαν πρόθεση να αποκρύψουν φορολογητέα ύλη επικαλούμενοι λόγους ανωτέρας βίας,

επειδή στοιχειώδης προϋπόθεση για τη λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος αποτελεί για την εκάστοτε Κυβέρνηση η ενημέρωση του Κοινοβουλίου για τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα των νομοθετικών ρυθμίσεων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

  • ΠΟΣΕΣ και ΠΟΙΕΣ συγκεκριμένα και ονομαστικά είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που από τον Δεκέμβριο του 2004 μέχρι σήμερα εντάχθηκαν στη διάταξη του Ν. 3296/2004 (παρ. 13 του άρθρου 20), βάση της οποίας τα λογιστικά βιβλία μιας επιχείρησης δεν κρίνονται ανεπαρκή σε περίπτωση που υπάρχει καταστροφή ή απώλεια αυτών λόγω ανωτέρας βίας;

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ:

  • Τα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την παραπάνω περίπτωση.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2005

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Παπανδρέου Βάσω

Μακρυπίδης Ανδρέας

Κουσελάς Δημήτρης

Χριστοδουλάκης Νικόλαος

Τσακλίδης Γιάννης

Σπηλιόπουλος Κώστας

Γεωργακόπουλος Δημήτρης

Ανδρουλάκης Μίμης

Ανωμερίτης Γιώργος

Στρατάκης Μανώλης