Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αναπροσαρμογή χορηγιών των συνταξιούχων Δημάρχων και Προέδρων τέως Κοινοτήτων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/12/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.:5265
Ημερομηνία Κατάθεσης: 07.12.05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: - Οικονομίας και Οικονομικών
                                         - Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή χορηγιών των συνταξιούχων Δημάρχων και Προέδρων τέως Κοινοτήτων

Κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2703/1999 οι χορηγίες των συνταξιούχων Δημάρχων και τέως Προέδρων Κοινοτήτων αυξάνονταν κατ’ έτος με την ποσοστιαία μισθολογική αύξηση που προκύπτει για τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους.

Το ανωτέρω καθεστώς άρχισε να ισχύει αναδρομικά από την 1-1-1998 για τους ήδη συνταξιούχους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων με αποτέλεσμα να δημιουργήσει άνιση μεταχείριση μεταξύ των ήδη συνταξιούχων και συνταξιοδοτηθέντων Δημάρχων και Προέδρων τέως Κοινοτήτων από 1-1-1999, ημερομηνία ισχύος του Ν.2703/99.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων με συνεχή ψηφίσματά της έχει ζητήσει την τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν.2703/8-4-99 και την κατάργηση της αναδρομικής ισχύος του από 1-1-1998, ώστε να μετατεθεί η αναδρομική εφαρμογή του και να ισχύει από την 1-1-1999, που συμπίπτει και με την ημερομηνία εφαρμογής του «Καποδίστρια».

Για την επίλυση του ανωτέρω θέματος είχε προταθεί και σχετική τροπολογία για να συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Νόμου «Αναπροσαρμογή Συντάξεων του Δημοσίου και άλλων Διατάξεων».

Επειδή με την παραπάνω ρύθμιση δημιουργείται άνιση συνταξιοδοτική μεταχείριση όλων των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Επειδή οι συνταξιοδοτούμενοι Δήμαρχοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων είναι τα πρόσωπα που έχουν διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο και έχουν συμβάλει σημαντικά στη λειτουργία και την ανάπτυξη του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Επειδή η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προέδρων Κοινοτήτων και η Πανελλήνια Ομοσπονδίων Διατελεσάντων και Διατελούντων Προέδρων Κοινοτήτων επανέρχεται εκ νέου με νεώτερα ψηφίσματά τους.

Κατόπιν αυτών, ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

  • Προτίθενται να ρυθμίσουν το θέμα νομοθετικά και να προβούν στην τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν.2703/99 ώστε να καταργηθεί η αναδρομική του εφαρμογή από 1-1-1998 και να ισχύσει από 1-1-1999;

Αθήνα, 07 Δεκεμβρίου 2005

Οι βουλευτές

Δημήτρης Κουσελάς

Νικόλαος Σαλαγιάννης

Ιωάννης Βλατής