Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων δανείων της ΕΚΤΕ και του Ο.Ε.Κ. για αγορά διαμερίσματος.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/12/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:5289
Ημερ. Κατάθεσης:
07-12-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: 1.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων δανείων της ΕΚΤΕ και του Ο.Ε.Κ. για αγορά διαμερίσματος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου Ν.2224/94 (ΦΕΚ Α/112/6-7-94) «Στους δικαιούχους του Ο.Ε.Κ. που έλαβαν δάνειο από τον Οργανισμό για την αγορά διαμερίσματος σε πολυκατοικία της οδού Αριστείδου 28, στην Καλαμάτα, που κατέρρευσε από το σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου 1986, διαγράφονται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις του δανείου που είχαν πάρει, εφόσον η υποχρέωση καταβολής άρχιζε μετά το σεισμό».

Τα ποσά των ανωτέρω δανείων χορηγήθηκαν βάσει των διατάξεων του ν.δ. 1138/72 και προέρχονταν κατά το 25% από κεφάλαια του Ο.Ε.Κ. και κατά το υπόλοιπο από κεφάλαια της ΕΚΤΕ.

Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 του Ν. 2198/94 και του άρθρου 30 του Ν.2789/2000 το Ελληνικό Δημόσιο εξόφλησε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του κεφαλαίου που είχε δανειοδοτήσει η ανωτέρω Τράπεζα από τα ίδια διαθέσιμά της και που προέκυψαν από 1-1-1986 έως 31-12-1993 και από 1-1-1994 έως 31-12-1999. Παράλληλα, η Τράπεζα διέγραψε τις οφειλές που είχαν οι δανειολήπτες στην Τράπεζα από τα κεφάλαια του Ο.Ε.Κ.

Η ΕΤΕ με Εξώδικη Πρόσκληση και Δήλωση (συνημμένο αντίγραφο) προς τους δανειολήπτες-αγοραστές των διαμερισμάτων της ανωτέρω πολυκατοικίας, τους καλεί θέτοντας μάλιστα και βραχυπρόθεσμη προθεσμία, να εξοφλήσουν τις συμφωνημένες δόσεις των εν λόγω δανείων, από 1-1-2000 μέχρι σήμερα. Σε διαφορετική περίπτωση, τα δάνεια θα καταστούν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά στο σύνολό τους, με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και επιπτώσεις.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η έλλειψη νομοθετικής πρόβλεψης διαγραφής των οφειλών για το μετά το 2000 χρονικό διάστημα έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στους κατοίκους της πολυκατοικίας της οδού Αριστείδου 28 στην Καλαμάτα, οι οποίοι υπέστησαν, χωρίς να φέρουν ευθύνη, ολοκληρωτική ζημιά από ένα αναπότρεπτο γεγονός ανωτέρας βίας, όπως είναι ο σεισμός. Άλλωστε, για το λόγο αυτό, το Δημόσιο προέβη στη διαγραφή των οφειλών μέχρι το 2000, βασιζόμενο στις ανωτέρω διατάξεις του νόμου.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

    • Προτίθενται να καλύψουν το υπάρχον νομοθετικό κενό με την υποβολή στη Βουλή νομοσχεδίου, τροπολογίας ή προσθήκης για την ολοσχερή διαγραφή των ληφθέντων δανείων από της λήψεως τους, για να μπορούμε να λέμε ότι η κοινωνική πολιτική έχει συνέχεια και συνέπεια;

    • Ποια μέτρα προτίθενται να πάρουν προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δυσάρεστη κατάσταση που δημιούργησε ο καταστροφικός σεισμός της Καλαμάτας το 1986 και εξαιτίας του οποίου 28 οικογένειες της πολυκατοικίας της οδού Αριστείδου έμειναν άστεγες και αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο επιβίωσης;

      Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2005

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς