Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Έγκριση ή μη της προμελέτης για τη δημιουργία ΧΥΤΑ στο «Παλιοροβούνι» Δήμου Οιχαλίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/12/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα.
Αρ. Πρωτ. Βουλής:1924
Ημερ. Κατάθεσης; 05-12-05

ΑΝΑΦΟΡ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΥΠΕΧΩΔΕ
                                   ΥΠΕΣΔΔΑ

Θέμα: Έγκριση ή μη της προμελέτης για τη δημιουργία ΧΥΤΑ στο «Παλιοροβούνι» Δήμου Οιχαλίας.

Σας διαβιβάζω την αριθ.86/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οιχαλίας σχετικά με τη δημιουργία ΧΥΤΑ στον ομώνυμο Δήμο. Με την εν λόγω απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα, δεν αποδέχεται τη δημιουργία ΧΥΤΑ στην τοποθεσία «Παλιοροβούνι» και γενικά σε όλη την περιφέρεια του Δήμου, καθόσον η περιοχή δεν ενδείκνυται εδαφολογικά για τη λειτουργία μιας τέτοιας εγκατάστασης.

Το ενδεχόμενο της δημιουργίας ΧΥΤΑ στην παραπάνω περιοχή δεν είναι αποδεκτό από τους δημότες της περιοχής διότι εκτιμούν ότι θα υποβαθμιστεί η ποιότητα της ζωής τους και θα δημιουργηθούν σοβαρότατα προβλήματα τόσο στην υγεία τους όσο και στο περιβάλλον. Κατόπιν των ανωτέρω και για όλους τους λοιπούς λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οιχαλίας, θα παρακαλούσα, να μη λάβετε απόφαση, πριν προηγηθεί ο σχετικός διάλογος με τους εκπροσώπους του Δήμου και τους κατοίκους της περιοχής.

Αθήνα, 05 Δεκεμβρίου 2005

                                                                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς