Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Περικοπή αναλώσιμων υλικών διαβητικών ασφαλισμένων του ΟΓΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/11/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:5018
Ημερ. Κατάθεσης:
28-11-05

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: 1.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
                                          2. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Θέμα: Περικοπή αναλώσιμων υλικών διαβητικών ασφαλισμένων του ΟΓΑ

 Η Διοίκηση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, με την υπ’ αριθμ. 85447/8-11-05 εγκύκλιό της, γνωστοποιεί προς τους ασφαλισμένους του τη λήψη επαχθών μέτρων με τις υπ’ αριθμ. 1046/9/20-10-05 και 1046/11/20-10-05 αποφάσεις της. Τα μέτρα αυτά αφορούν στη μείωση, κατά το ήμισυ, της χορήγησης αναλώσιμων υλικών που χρησιμοποιούν οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη, ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, από 01-12-2005, εξαιρώντας τους διαβητικούς που κάνουν αγωγή με αντιδιαβητικά δισκία.

Οι αποφάσεις αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Συλλόγου της Μεσσηνίας «Γλυκιά Μεσσηνία», ο οποίος αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής και με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ομοσπονδίας Σωματείων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, προκειμένου να προτείνει την επανεξέταση του θέματος για την εξεύρεση ευνοϊκής λύσης προς το συμφέρον των πασχόντων από την ανωτέρω ασθένεια ασφαλισμένων του ΟΓΑ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.

Επειδή είναι σαφές ότι η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση δημοσίων πόρων είναι επιβεβλημένη, αρκεί, να μην περιορίζεται μόνο σε ευαίσθητους τομείς, όπως είναι ο τομέας της υγείας και να μην αφορούν στις πλέον ασθενείς οικονομικές τάξεις, όπως είναι οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ,

Επειδή η σωστή τήρηση της διαδικασίας συνταγογράφησης και εκτέλεσης των συνταγών, όπως προβλέπεται στις ανωτέρω αποφάσεις, μπορεί να αποτρέψει παραβάσεις και ενδεχόμενη κερδοσκοπική εκμετάλλευση σε βάρος του ΟΓΑ,

Επειδή η μείωση των χορηγούμενων αναλώσιμων υλικών δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των διαβητικών, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να προμηθεύονται την επιπλέον απαιτούμενη μηνιαία ποσότητα με δική τους δαπάνη,

Επειδή μεταξύ των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη περιλαμβάνεται και μεγάλος αριθμός νέων με χαμηλό εισόδημα, καθώς και ασθενών που ακολουθούν αγωγή με αντιδιαβητικά δισκία,

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

    • Προτίθενται να κινήσουν τη σχετική διαδικασία ώστε ο ΟΓΑ να προβεί στην ανάκληση των ανωτέρω αποφάσεών του, προκειμένου να χορηγείται δωρεάν όλη η απαιτούμενη ποσότητα αναλώσιμου υλικού στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη ;

    • Ποια μέτρα προτίθενται να πάρουν για τη δωρεάν παραχώρηση αναλώσιμου υλικού και στους διαβητικούς που κάνουν αγωγή με αντιδιαβητικά δισκία, λαμβανομένου υπόψη ότι η εξαίρεση αυτής της κατηγορίας ασθενών θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα σε μεγάλο αριθμό πασχόντων ασφαλισμένων του ΟΓΑ;

      Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2005

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς