Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Οι δραστηριότητες του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επηρεάζουν τη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς;»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/11/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.:4805/964
Ημερομηνία Κατάθεσης: 22.11.05

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                   κ. ΓΙΩΡΓΟ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ

Θέμα: «Οι δραστηριότητες του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επηρεάζουν τη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς;»

Κύριε Υπουργέ,

Στα πλαίσια της επικαλούμενης ενίσχυσης από την Κυβέρνησής σας διαφάνειας, της καταπολέμησης της ευνοιοκρατίας, της καταπολέμησης των παράνομων παρεμβάσεων, της ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού και της μη ανοχής νοσηρών πρακτικών,

Παρακαλούμε να μας κατατεθούν τα παρακάτω

στοιχεία για τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

 1. Τι μετοχές εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α. κατείχαν αυτοί και τα συγγενικά τους πρόσωπα κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους;

 2. Τις μετοχές που κατείχαν, σε ποια κατεύθυνση τις διοχέτευσαν;

 3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Πιλάβιος, ως επαγγελματίας διαχειριστής, προκειμένου να εξυπηρετήσει το ρόλο του, είχε σχέση με συγκεκριμένες εισηγμένες εταιρείες επί των μετοχών των οποίων επένδυε;

 4. Πώς μπορούν να πεισθούν οι Έλληνες επενδυτές στο Χρηματιστήριο, ότι αυτές του οι σχέσεις δεν επηρεάζουν σήμερα που κατέχει τη θέση του Προέδρου, τον τρόπο άσκησης της εξουσίας του;

 5. Να μας κατατεθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, με ποιες εισηγμένες εταιρείες είχε ως επαγγελματίας διαχειριστής σχέση πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ο κ. Πιλάβιος και ως ελεγκτής ο Αντιπρόεδρος κ. Χαραλάμπους;

 6. Ποια η πορεία των μετοχών των εταιρειών που διαχειρίστηκαν ο πρώτος ως διαχειριστής και ο δεύτερος ως ελεγκτής, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, αλλά και μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους;

 7. Να μας κατατεθεί το πόθεν έσχες του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

  Ανδρέας Μακρυπίδης

  Δημήτρης Κουσελάς

  Μιχάλης Καρχιμάκης

  Κώστας Σπηλιόπουλος