Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κίνδυνος απομόνωσης των ορεινών αγροτικών περιοχών της χώρας από την «κρατικοποίηση» των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/10/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :7479
Ημερομηνία Κατάθεσης :08.10.2008

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Κίνδυνος απομόνωσης των ορεινών αγροτικών περιοχών της χώρας από την «κρατικοποίηση» των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ)

Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) τα οποία σχετίζονται με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις αγροτικές και μειονεκτικές ορεινές περιοχές της Ελληνικής Περιφέρειας και υλοποιούνται από τις Αναπτυξιακές Εταιρίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, πρόκειται να ανατεθούν κατά την Τέταρτη Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ) στις Περιφέρειες της Χώρας, δηλαδή σε κρατικές υπηρεσίες. Επιπλέον, την ίδια ώρα που προτάσσεται η ανάγκη αποκέντρωσης και μείωσης της απομόνωσης των ορεινών περιοχών, η αναλογία 60% - 40% ανάμεσα στις ιδιωτικές επενδύσεις και τα μικρά δημόσια έργα, που χαρακτήριζε τα προγράμματα αυτά στα πλαίσια του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, διαφοροποιείται τώρα κατά τη νέα προγραμματική περίοδο σε 30% - 70%, στερώντας ως ένα βαθμό την ανάπτυξη και τις μικρές επενδύσεις από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Περιφέρειας.

Στις Αναπτυξιακές Εταιρίες που είναι διάσπαρτες σε όλη την Περιφέρεια της χώρας συμμετέχει ως επί το πλείστον το σύνολο των αυτοδιοικητικών και παραγωγικών φορέων των τοπικών κοινωνιών και οι περισσότερες απ αυτές είναι φορείς πιστοποιημένοι, ενώ όλες τους διαθέτουν σημαντικές υποδομές γνώσεων και ικανότατα στελέχη με εμπειρία στη διαχείριση των ΟΠΑΑΧ και στην υποστήριξη των κατοίκων των ορεινών περιοχών. Επίσης, πολλοί δήμοι της ελληνικής Περιφέρειας, στους οποίους δραστηριοποιείται το μεγαλύτερο κομμάτι του αγροτικού πληθυσμού, βρίσκονται σε ζώνες ΟΠΑΑΧ, από την εφαρμογή των οποίων δημιουργούνται μεταξύ άλλων αγροτουριστικές και αγροβιοτεχνικές επιχειρήσεις και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες (ξενώνες). Αν οι παραπάνω πληροφορίες επαληθευθούν, το ανθρώπινο δυναμικό των περιοχών αυτών δεν θα μπορεί να αναδείξει και να αξιοποιήσει όπως θα έπρεπε τα πλεονεκτήματα τους, καθώς και να δημιουργήσει βιώσιμες συνθήκες ανάπτυξης.

Με δεδομένο ότι είναι η ίδια η κυβέρνηση της ΝΔ που μέσω του Νόμου 3463/06 προώθησε ρύθμιση με την οποία μεταξύ των άλλων προβλέπονταν μεταξύ των άλλων η κατοχύρωση του ρόλου των Αναπτυξιακών Εταιριών ως Αναπτυξιακών Ανώνυμων Εταιρειών των ΟΤΑ:

Ερωτάται ο υπουργός

Προτίθεται να προβεί σε συνεργασία με τις Αναπτυξιακές Εταιρίες στη διαχείριση των ΟΠΑΑΧ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ή θα το αναθέσει στις κατά τόπους Περιφέρειες;