Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Ιδρυση και λειτουργία Γεωργικού Τεχνολογικού Πάρκου στο Νομό Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/11/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:4561
Ημερ. Κατάθεσης:
15-11-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: ‘Ιδρυση και λειτουργία Γεωργικού Τεχνολογικού Πάρκου στο Νομό Μεσσηνίας.

Στην προεκλογική ομιλία του στην Καλαμάτα, στις 25-2-2004, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων και για τη δημιουργία, για τις ανάγκες ολόκληρης της περιοχής, Γεωργικού Τεχνολογικού Πάρκου, με δυνατότητες συσκευασίας προϊόντων και προώθησης τους στην αγορά.

Η Μεσσηνία στηρίζεται κατ’ εξοχήν στην αγροτική της παραγωγή, η οποία περιλαμβάνει προϊόντα που μπορούν και πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης τεχνικο-οικονομικής υποστήριξης και προβολής,

Επειδή οι παραγωγοί του νομού και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ενημέρωσης και έχουν υψηλές ανάγκες τεχνικο-οικονομικής υποστήριξης για την προσαρμογή τους στη νέα ΚΑΠ, αλλά και για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αναγκαίας ποιοτικής αναβάθμισης – τυποποίησης – προβολής των προϊόντων τους,

Επειδή η δημιουργία ενός Γεωργικού Τεχνολογικού Πάρκου στο νομό Μεσσηνίας θα μπορούσε να συμβάλει όχι μόνο στην τεχνολογική ενημέρωση των παραγωγών, αλλά και στην προσέλκυση επισκεπτών και στην προβολή των αγροτικών προϊόντων του νομού και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου,

Επειδή, παρά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμιά εξέλιξη στο θέμα αυτό,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Σε τι ενέργειες έχει προβεί και τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την ίδρυση Γεωργικού Τεχνολογικού Πάρκου στο Νομό Μεσσηνίας;

    • Σε ποιά περιοχή, με ποιό τρόπο και με τι χρονοδιάγραμμα σχεδιάζεται η λειτουργία του εν λόγω πάρκου στη Μεσσηνία;

      Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2005

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς